Nyheter.

2017-05-19 09:48
Det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren har sagt upp hyreskontrakten med nio barnfamiljer i Sundbyberg.  Bild: Gustav Gelin
Det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren har sagt upp hyreskontrakten med nio barnfamiljer i Sundbyberg.

Sundbybergs stad: ”Vi är ingen bostadsförmedling”

Situationen är akut för de nio barnfamiljerna i Sundbyberg som riskerar att hamna på gatan när deras hyreskontrakt med Förvaltaren går ut. 

Leif Hallström är tillförordnad förvaltningschef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen på Sundbybergs stad. Han ser beklagligt på situationen med de nio barnfamiljerna, men menar att kommunen tar det ansvar som de är ålagda.
– Generellt är ju bostadsmarknaden oerhört tuff i Sundbyberg. Det är bekymmersamt att så många har korttidskontrakt och att man inte har ordnat någon annan boendelösning, säger han. 

Hur ser du på situationen för de här specifika familjerna som står utan bostad inom kort? 
– Förvaltaren menar att de har informerat familjerna ett år innan. Vi har tydliggjort att vi inte kan ordna bostäder. Vi är ingen bostadsförmedling, utan de som söker kontakt med oss ger vi stöd på olika sätt, genom boendekonsulenter. De kan inte ordna en bostad, men de kan hjälpa personerna att själva komma fram till en bostadslösning. Det finns ingen förtur för någon, spelar ingen roll om de kommer utifrån eller från Sverige, det är samma problematik. Vi berättar vad de måste göra för att skaffa sig bostad. Det är inte lätt, inte för någon. Många är förtvivlade som vänder sig till oss. 

Vad har ni för ansvar för att barnfamiljer ska ha ett boende? 
– Vi har inget sådant ansvar. Det kan ju bli akuta situationer och då kan vi gå in och ge tillfälligt boende, men då handlar det om synnerligen akuta fall. När familjer vänder sig till oss så får de stöd från socialtjänsten. 

Den familj som jag har pratat med säger att de inte får någon hjälp alls? 
– När jag pratar med socialtjänstens handläggare så säger de att de ger stöd. Jag kan inte gå in på enskilda individer, det råder sekretess och det får jag inte berätta för dig. Men vi försöker att ge dem en lösning. Familjerna måste själva hitta en lösning. Vi kan inte ompröva Förvaltarens beslut. 

I Socialtjänstlagen står det att särskild hänsyn ska tas till barnens bästa i samband med avhysning. Tycker du att det har gjorts i de här fallen? 
– I varje enskilt fall så tar man de hänsyn som man behöver göra. Vi tar särskild hänsyn. Vi följer socialtjänstlagen, definitivt. 

Vart ska de här nio familjerna ta vägen? 
– Det varierar ju lite, beroende på i vilken mån de själva har hittat något. Ansvaret ligger på de enskilda föräldrarna, men vi hjälper till för att de ska hitta en lösning.