Ledare. Mari Huupponen.

2017-11-06 06:00
”Det är kanske smidigt för den enskilda stockholmaren att inte behöva vabba i flera dagar, men den liberala antibiotikaförbrukningen kan göra att vi i framtiden dör av antibiotikaresistenta infektioner”, skriver Mari Huupponen.  Bild: Håkan Lindgren/TT
”Det är kanske smidigt för den enskilda stockholmaren att inte behöva vabba i flera dagar, men den liberala antibiotikaförbrukningen kan göra att vi i framtiden dör av antibiotikaresistenta infektioner”, skriver Mari Huupponen.

Landstingsalliansen måste ta antibiotikaresistensen på allvar

Till skillnad från landstings­alliansen bryr sig en antibiotika­resistent TBC-bakterie inte om du är övre medelklass.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

När bakterier blir resistenta mot antibiotika blir infektioner som vi tidigare lätt kunde bota plötsligt dödliga, och det finns ett samband mellan resistens och hur ofta man använder antibiotika. Världshälsoorganisationen WHO beskriver antibiotikaresistensen som ”slutet på den moderna medicinen som vi känner den”, utan effektiv antibiotika kan vi inte längre göra säkra kejsarsnitt eller transplantationer.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Ingenstans i Sverige förskriver läkare så mycket antibiotika som i Stockholms läns landsting. Ändå gör hälso- och sjukvårds-förvaltningen besparingar på Strama, den verksamhet som ansvarar för arbetet med att minska antibiotikaförbrukningen. Pengar finns i Sveriges rikaste landsting med Sveriges dyraste sjukvård, men landstingsalliansen prioriterar annat.

”Allmänningens tragedi” (”tragedy of the commons”) är ett uttryck för situationer där det är bäst ur det gemensamma perspektivet att samarbeta, men ur ett individuellt perspektiv att göra egoistiska val. Det är kanske smidigt för den enskilda stockholmaren att inte behöva vabba i flera dagar, men den liberala antibiotikaförbrukningen kan göra att vi i framtiden dör av antibiotikaresistenta infektioner. Allians-allmänningens tragedi är att Vårdval Stockholm gör det väldigt lätt för stockholmarna att få antibiotika utskrivet till sig och sina barn. Det kan ju kännas skönt att slippa ligga hemma sjuk, men extremt lättillgänglig vård kan bidra till överförskrivningen.

Skillnader mellan olika landsting är stora: i Stockholm förskriver man 345 recept per tusen invånare men i Västerbotten är antalet 252. När det gäller barn mellan 0 och 6 år är skillnaden ännu större: 432 i Stockholm mot 205 i Jämtland.

Problemet verkar vara att relativt friska stockholmare har för bra tillgänglighet till vård. Det stora, ständigt tillgängliga vårdutbudet i Stockholm och ersättningsreglerna bidrar till att antibiotika skrivs ut i onödan. Folkhälsomyndigheten har forskat om vilka faktorer som påverkar överförskrivning av antibiotika; patienterna vid de högförskrivande vårdcentralerna berättade att det var lätt att få läkartid jämfört med patienter vid de lågförskrivande vårdcentralerna. Personalen på de högförskrivande vårdcentralerna upplevde att patienter ofta förväntade sig antibiotika, till skillnad från de lågförskrivande vårdcentralerna. De högförskrivande vårdcentralerna hade ekonomiska problem, hög personalomsättning och många stafettläkare.

Den rationella lösningen skulle vara att motverka överförskrivning på alla möjliga sätt, satsa på Strama och prioritera patientsäkerheten. Men så har det inte blivit. Stockholms läns landsting har i stället öppnat för nya aktörer och ännu ökad tillgänglighet via läkar-appar som Kry och Min doktor. En granskning som Jönköpings landsting har gjort visar att de digitala vårdgivarna skriver ut antibiotika på felaktiga grunder. 
I nya rekommendationer från Strama står att antibiotika inte ska förskrivas utan klinisk undersökning.

Till skillnad från landsting­s­alliansen bryr sig en antibiotikaresistent tuberkulosbakterie inte om du är övre medelklass i Täby eller låginkomsttagare i Skärholmen. Antibiotikaresistensen är ett hot mot oss alla. Och de första att ta konsekvenserna är för tidigt födda barn och cancerpatienter.

Det säger en del om landstingets värderingar att de alltid prioriterar den friska medelklassens tillgång till vård – och antibiotika – över de med allra högst vårdbehov.