Krönika. Torun Carrfors.

2017-04-09 05:26

Valfrihet att välja de mest lönsamma

Jag undrar hur vi kan ha skapat ett system där läkare tillåts glömma för vem vi i vården är till för.

Det är lätt att skadeglatt skriva ”Vad var det vi sa?”.  Men det hjälper ingen. I stället behöver vi påminna oss om att det här ligger inbyggt i systemet. Att möjligheten att göra vinst på våra gamla, våra barn och våra sjuka, alltid kommer innebär att skattepengar kommer omfördelas från dem i behov av vård och omsorg, till dem som äger vården eller skolan. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


I förra veckan publicerade Expressen sin granskning om den privata kliniken Ultragyn. Deras uppgifter tyder på att läkarna på kliniken i onödan har utfört kirurgiska ingrepp för att erhålla högre ersättning från landstinget. Dessutom har den enskilda läkaren fått en lönebonus baserat på hur dyra operationer hen gjort. 

När journalisterna jämförde hur Ultragyn har handlagt gynekologiska operationer med övriga sjukhus i Stockholm hittade de ett tydligt mönster. Hos de övriga sjukhusen dominerade titthålsoperationer eller hysterskopier utan ytterligare kirurgisk åtgärd. Hos Ultragyn är siffrorna det motsatta. I en övervägande majoritet av fallen har den opererande läkaren hittat något att sätta kniven i eller bränna bort. Ofta har hen använt den metod vilken genererar den allra högsta ersättningen från landstinget. När medicinska experter granskat siffrorna säger de, att det verkar som om Ultragyn opererar patienter som inte är i behov av det. Det verkar helt enkelt vara ersättningssystemet som styr vilka åtgärder läkaren tar till, inte patientens symptom eller läkarens medicinska bedömning.

Alla vi som är motståndare till att göra vinst på människors sjukdom eller behov av vård, har varnat för just det här. Att vissa patienter ska sluta ses som patienter och i stället bli en möjlighet till extra ersättning och bonus. Att andra patienter ska sluta ses som patienter och i stället ses som olönsamma att vårda. Att vård efter behov sätts ur spel, till förmån för vård till den som genererar mest avkastning. 

Det finns många saker en kan säga om skandalen på Ultragyn. En är så klart att det är helt vidrigt om patienter har blivit utsatta för onödiga operationer. En annan är att det är orimligt att skattepengar gått till ersättningar för dessa onödiga operationer. Den tredje är att det är något väldigt fel med ett system som gör det möjligt att som enskild läkare ordna högre lön, genom att ta onödiga biopsier eller skära fast det inte behövs. 

De som är för att skattepengar ska gå till privata vårdbolag i stället för till den faktiska vården, brukar ofta hävda att privatiserad sjukvård innebär en ökad valfrihet för patienten. 

Men i praktiken visar det sig ju gång efter annan att det är det privata vårdbolagets valfrihet att välja sina mest lönsamma patienter och därefter ta överblivna skattepengar i extrabonus.

Och jag undrar hur vi kan ha skapat ett system där läkare tillåts glömma för vem vi i vården är till för. Men mest av allt undrar jag hur det systemet kan få vara kvar. 

Torun Carrfors
Torun Carrfors 

Sjuksköterska och aktiv i kvinnojoursrörelsen. Skriver krönikor i ETC Stockholm var fjärde vecka.

Finns på Twitter som @TCarrfors.