Reportage.

2017-07-12 06:00
  • Bild: Pontus Lundahl/TT
  • Vattenbristen i landet har också drabbat Stockholms län  Bild: TT
    Vattenbristen i landet har också drabbat Stockholms län 

Vattenbristen drabbar stora delar av länet

Grundvattennivåerna är ovanligt låga i Sverige under sommaren, ­vilket också drabbar Stockholms län. Risken för vattenbrist är överhängande i vissa kustnära delar, där vattenförsörjningen kommer ifrån egna brunnar.

”Det är en allvarlig situation”, säger Fredrik Theolin, grundvattengeolog på SGU.

De senaste åren har det regnat och snöat mindre än vanligt, vilket har resulterat i låga grund­vattennivåer och låga flöden i sjöar och vattendrag. Normalt sett är grundvattennivåerna lägre under sommartid, men denna sommar är de betydligt lägre än vanligt, vilket kommer att medföra problem, särskilt för dem som får sitt vatten från egna brunnar.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– För de stora magasinen, där kommunal vattenförsörjning tar sitt vatten, är förhållandena mycket under det normala för årstiden. Även för de mindre magasinen är situationen under eller mycket under det normala. Det är ju en allvarlig situation. På många ställen i skärgården har det varit torrt under en lång tid och det krävs att man sparar på vatten och är medveten om det allvarliga läget, säger grundvattengeologen Fredrik Theolin som arbetar med ­övervakning av grundvatten på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Stor effekt på lantbruket

I Stockholms län har omkring fem procent av hushållen sin vatten­försörjning från egna brunnar, enligt länsstyrelsen. Det innebär att runt 100 000 människor är påverkade av den akuta vatten­situationen i länet.

– Grundvattennivåerna är ovanligt låga i länet. Mycket under det normala. Men när det gäller dricksvattenförsörjningen är den till 95 procent ytvattentäckt, med vatten som hämtas från Mälaren. Där är det inga större problem. Sedan finns de här fem procenten som försörjer sig via grundvatten från egna brunnar, säger Eva Hamberg på enheten för samhällsskydd och beredskap på länsstyrelsen i Stockholm.

– Sedan har vi lantbruken, som också försörjer sig via egna brunnar.

Många av lantbruken i länet har till stor del egen vattenförsörjning med bevattning av grödor, djurhållning och dricksvatten.

– Korna kan inte dricka sjövatten. De måste ha bra vatten. Vi har haft kontakt med LRF i Mälardalen och det finns en viss oro hos dem, säger Eva Hamberg.

Vattenförsörjningen är kommunernas ansvar, men länsstyrelsen har gjort en enkätundersökning bland alla kommuner i länet och tagit fram en handlingsplan där de uppmanar kommunerna att se över ­beredskapen.

– Generellt ser man inte så jättestora problem. Det är två kommuner i länet som har bevattningsförbud, Södertälje och Nykvarn. Värmdö har inte svarat på enkäten, säger Eva Hamberg.

”Vatten ska användas till dricksvatten”

Håkan Karlsson är vd på Telge nät och miljö, kommunala bolaget som ansvarar för vattenförsörjningen i Södertälje.

– Det har varit låga grundvattennivåer hela våren. Det var ju väldigt lite nederbörd i vintras och under hela våren. Så vi valde att införa bevattningsförbud den 2 maj, säger han.

Bevattningsförbudet innebär att de boende uppmanas att spara på vattnet genom att till exempel inte använda slang till att spola ­gräsmatta och tvätta bilen.

– Vatten ska användas till dricksvatten, matlagning och hygien. Det är vårt uppdrag att se till att invånarna har det och att det bara ska användas till det.

Finns det någon påföljd om man bryter emot bevattningsförbudet?

– Vi kan stänga av vattnet om det är så att våra kunder inte följer de regler som finns. Men det har inte hänt. Och det är inte vårt huvudsyfte. Det handlar ju om att hjälpas åt för att klara det här. Vi kan ju inte vara säkra på att alla har nåtts av informationen heller.

Håkan Karlsson ser en tydlig förändring efter att bevattningsförbudet infördes i maj.

– Ja, vi ser att förbrukningen har gått ner rejält och det är vi glada och tacksamma för. Det har i sin tur inneburit att grundvattennivåerna har ökat lite. Det ser hoppfullt ut.

Hoppas du på regn?

– Man vill ju aldrig säga att vi hoppas på en regnig sommar, det vill man ju inte. Men det kan väl få regna på nätterna åtminstone.

Värmdö är en av kommunerna med skärgård och där många boende har egna brunnar. Henrik Isaksson är miljöinspektör på Värmdö ­kommun. Han menar att vatten­bristen inte är akut ännu, men att det är viktigt att folk tar situationen på allvar.

– Just nu försöker man se till att det inte blir akut vattenbrist. Därför försöker vi att informera om att minska användandet, att det finns en problematik som kan bli mycket värre om man inte är restriktiv, säger han.

Kan situationen förvärras under ­sommaren när det kommer många turister och sommargäster?

– Det kan bli det. Därför försöker vi informera mer, med skyltar när folk kommer in med båtar. Sommargästerna kanske inte tänker på det på samma sätt som de bofasta, säger Henrik Isaksson.

Fredrik Theolin på SGU menar att kunskapen hos allmänheten är relativt god, men att alla som har egen brunn måste vara vaksamma och göra regelbundna vattenkontroller.

– Det är bra att ha koll på sin vattenförsörjning. De flesta verkar vara väl medvetna om problematiken. I alla fall i de områden där man har haft problem tidigare. Men vi lever ju i ett modernt samhälle med fler maskiner i hemmet som använder vatten.

Vad är det viktigaste att tänka på som privatperson för att spara på vattnet?

– Först och främst så ska man undvika bevattning. Om man har pool så ska man beställa tankbil och inte fylla med kommunalt vatten. Duscha kort. Och försöka att tvätta när man är på en plats med kommunalt vatten, säger Fredrik Theolin.    Gustav Gelin

Vattenbrist

Definition av vattenbrist

Vattenbrist definieras i produkten utifrån hur låga grundvattennivåer och flöden är och förväntas bli. Grundvattennivåerna jämförs med nivåer normala för perioden. Flödena jämförs med ­historiska lågflöden, och risk för vatten­brist utfärdas om vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en lång period i ett mellanstort eller stort område. Risk för vattenbrist, låga flöden, kan även utfärdas i ett mindre område om vattendraget bedöms vara extra känsligt.

Källa: SMHI

Så sparar du på vatten

Tips för att spara på vattnet:

Spola inte av båten eller fyll pooler med kommunalt dricksvatten.

Vattna gräsmattan och rabatterna med regnvatten från stuprören i stället för slang.

Installera snålspolande kranar och duschmunstycken.

Diska inte under rinnande vatten.

Duscha kort.

Ha en kanna vatten i kylen i stället för att spola för att få det kallt.

Laga droppande kranar och rinnande toaletter. En droppande kran kan förbruka cirka 1 500 liter per år.

Ett badkar rymmer 200 liter vatten. Undvik att bada badkar.