Nyheter.

2017-11-03 07:00
Taxi Stockholms styrelse­ordförande Dimitrios Faniadis tillsammans med taxichaufförerna Mekonen Ghebresilassie och Cazim Laci. Bild: Clara Lee Lundberg
Taxi Stockholms styrelse­ordförande Dimitrios Faniadis tillsammans med taxichaufförerna Mekonen Ghebresilassie och Cazim Laci.

Taxi Stockholm lanserar 30 nya elbilar – vill ha fossilfri taxiflotta år 2025

Utvecklingen går långsamt bland Stockholms bilister och taxibolag när det gäller att byta ut bilar som drivs med fossila bränslen mot klimatvänliga alternativ.

Detta vill Taxi Stockholm ändra på och ETC Stockholm var på plats när taxibolaget presenterade sina nya elbilar under frukostseminariet ”Fossilfri taxiflotta år 2025 – hur når vi dit?” på Bilia Haga Norra i Solna.

Det är en förväntansfull och uppsluppen stämning bland taxichaufförer, journalister och miljöengagerade företagsledare inom bilbranschen som minglar runt de trettio sprillans nya eldrivna taxibilarna. I mitten av bilhallen står Taxi Stockholms styrelseordförande Dimitrios Faniadis. Han ser märkbart nöjd ut.

– Vi är ett företag som vill leda utvecklingen, inte följa den. Vi ska visa vägen för den övriga bilismen hur vi kan nå målet med fossilfria taxibolag.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Er nya satsning handlar om 30 nya elbilar, plus de 15 ni har sedan tidigare. Totalt har ni en fordonsflotta på runt 1700 bilar. Det är alltså bara knappt tre procent som är elbilar. Är det verkligen något att skryta om?

– Det är klart att 30 bilar inte är så mycket i förhållande till det totala antalet bilar, men det är ändå en tydlig signal om vad vi vill som taxibolag och vart vi är på väg. Det här är ett tydligt steg i vårt mål att ha en helt fossilfri taxiflotta 2030.

Även Taxi Stockholms vd Johan Lagerhäll medger att elbilarna utgör en mycket liten procent av det totala antalet bilar, men understryker att det är en viktig symbolhandling.

– Jag är ändå stolt över den här satsningen, den är en del i det miljöarbete som vi på Taxi Stockholm redan påbörjade för flera år sedan med till exempel etanol- och biogasdrivna bilar som nu utgör 70 procent av vårt totala antal taxibilar. Med den här elbilssatsningen vill vi utmana stockholmarnas sätt att se på taxiåkande. Våra elbilar är små och motsvarar kanske inte den bild som många har av taxibilar med plats för fyra personer och fyra stora resväskor. Men i många fall behöver vi inte så stora bilar och då är eltaxibilen ett utmärkt val, säger han.

De nya elbilarna kommer under det första året främst köra skoltaxi på dagtid mellan kl 07–17, men även ta vanliga körningar där emellan. Att bilarna initialt inte kommer att köra dygnet runt handlar framför allt om att det inte finns tillräckligt stort antal laddstolpar i Stockholm.

– Förutom att utbudet när det gäller elbilar i olika storlekar fortfarande är för litet och förhållandevis dyrt, så är bristen på laddstolpar en av de faktorer som gör att utvecklingen inte går snabbare än vad den gör. De taxichaufförer som ska köra de här nya elbilarna måste kunna ladda hemma eller där de väljer att parkera nattetid. För att vi ska kunna utöka antalet elbilar i vår flotta måste infrastrukturen för laddstationer byggas ut avsevärt, säger Johan Lagerhäll.

Tror att barnen kommer påverka

På plats på Bilia i Solna är också trafikborgarrådet Daniel Helldén från Miljöpartiet. Han tror att det faktum att Taxi Stockholms nya elbilar i ett första skede kommer att köra skoltaxi kan bidra till öka medvetenheten hos föräldrar och andra vuxna i skolbarnens närhet.

– Jag tror att barnen kommer att påverka sina föräldrar efter att ha åkt skoltaxi med elbil, de kommer kanske berätta om hur tyst den är eller andra saker som de upplever som positivt. Sedan är det klart att det finns många grupper i samhället, däribland en del barnfamiljer, som inte har råd att köpa en ny elbil. Men om några år kommer vi ha en mycket större andrahandsmarknad för elbilar och laddhybrider och då kommer de även bli tillgängliga för personer med lägre inkomst, säger han.

Effektiva och lättillgängliga laddstolpar är en avgörande faktor för utvecklingen av elbilsanvändande. Hur ska ni nå målet om 15 000 – 25 000 laddstolpar för att  Stockholm ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030?

– Vi har satt ett delmål i kommunfullmäktige som säger att vi fram till 2020 ska bygga 500 laddstolpar i gatumiljö i Stockholm. Från och med 2020 kommer vi sätta ett nytt delmål. Vi har också vidtagit  åtgärder som bland annat innebär att alla som hyr en parkeringsplats av bolaget Stockholm Parkering har rätt att kräva att en laddstolpe installeras på deras parkering, även om det innebär lite dyrare hyra för dem. Stockholm Stad och Miljöförvaltningen stöttar även bostadsrättsföreningar som vill installera laddstationer och bidrar med vägledning och tips, säger Daniel Helldén.

Han nämner även Bonus-Malussystemet, som träder i kraft 1 juli 2018, som ett viktigt verktyg för att få fler att köra fossilfritt.

– Bonus-Malussystemet innebär att man får betala högre skatt på diesel- och bensinbilar, och att man får 60 000 kronor i rabatt när man köper en elbil. Det vill säga staten subventionerar köp av elbilar. Men det är viktigt att också minska det totala antalet bilar, vi måste minska biltrafiken med 30 procent för att nå klimatmålen, avslutar han.

Taxichauffören Bayram Simsek är ägare till en av de nya elbilarna och bjuder oss på en provtur runt kvarteret. Det är första gången han kör sin nya bil.

– Det känns mäktigt och miljömässigt helt rätt att ha investerat i den här bilen. Som du märker är den helt ljudlös, tillverkaren har till och med tvingats göra ett simulerat, svagt motorljud för att undvika olyckor som kan uppstå på grund av att man inte hör bilen. Eftersom jag själv jobbar kvällstid kommer vi att anställa en chaufför som ska köra min elbil på dagtid det första året, men det hänger på att den personen har möjlighet att ladda sin bil nattetid där han eller hon bor. Det är fortfarande en utmaning, säger Bayram Simsek innan han svänger ut på Frösundavägen.

Fakta

Enligt Taxiförbundets branschstatistik från 2016 var andelen taxifordon som körs på alternativbränslen i Stockholms län uppe i cirka 55 procent. Av samtliga nyregistreringar i Stockholms län år 2016 var andelen taxifordon som körs på alternativa bränslen cirka 55 procent. Det är en minskning jämfört med år 2015 (60 procent), vilket Taxiförbundet tror beror på en ändring av statens miljöbils­definition.

Vägtrafiken står för ungefär två tredjedelar av kväveoxidutsläppen, 40 procent av klimatutsläppen och 90 procent av utsläppen av partiklar i Stockholm.

Taxi Stockholm har satt som mål att ha en helt fossilfri bilflotta år 2025.

Regeringen har i propositionen ”En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik” prioriterat att Sverige 2030 bör ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Med fossiloberoende fordonsflotta menas att 80 procent av alla typer av biltransporter ska vara drivas på ett fossilfritt sätt.