Nyheter.

2017-02-17 05:04
  • Bostadsområdet Norra Djurgårds­staden i nordöstra Stockholm. Bygg­­produktionen förväntas pågå åtminstone till år 2025. Här skulle taxi kunnas användas som en ersättning från hållplats till station då utbyggnaden av Tvärbanan har dröjt.  Bild: Anders Wiklund / TT
    Bostadsområdet Norra Djurgårds­staden i nordöstra Stockholm. Bygg­­produktionen förväntas pågå åtminstone till år 2025. Här skulle taxi kunnas användas som en ersättning från hållplats till station då utbyggnaden av Tvärbanan har dröjt.
  • ”Självklart gynnar det taxibranschen. Men det handlar dessutom om att förbättra kollektivtrafiken så att fler ger upp privatbilen. Det är en win win-situation, säger Cladio Skubla på Taxiförbundet.  Bild: Janerik Henriksson / TT
    ”Självklart gynnar det taxibranschen. Men det handlar dessutom om att förbättra kollektivtrafiken så att fler ger upp privatbilen. Det är en win win-situation, säger Cladio Skubla på Taxiförbundet.

Taxi kan bli en del av framtidens kollektivtrafik

Svenska taxiförbundet tror att taxi inom kollektivtrafiken kan få fler att välja bort privatbilen i Stockholm och därmed ge både minskad trängsel och klimatutsläpp. Nationellt centrum för kollektivtrafik ger tummen upp. 

"Det här kan få fler att åka kollektivt", säger John Hultén, föreståndare.

Storstadsbor kommer att vilja åka bil även i framtiden – men inte äga en. Den slutsatsen drar Svenska taxiförbundet i den nyligen presenterade Taxiutredningen. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Förbundet föreslår därför att taxi ges större roll i framtidens kollektivtrafik, med anropsstyrd trafik som ger bibehållen mobilitet för de som redan har bilar – och ökad mobilitet för befintliga resenärer. 

– Vi sköter redan färdtjänst, sjukresor och skolbussar. Men det här skulle innebära att man överför hela kollektivtrafikstänket till taxi. Varför inte koppla taxi till SL-kortet fullt ut? säger Claudio Skubla, tf direktör för Svenska taxiförbundet.

Fyller ut luckor

Han menar att bilarna till exempel kan användas som komplement till och från hållplatser och stationer, som ersättning till bussar när det inte är rusningstid, eller i nya stadsdelar där det ännu inte finns tillräckligt utbyggd kollektivtrafik. Något vi just nu ser ett exempel på i Norra Djurgårdsstaden där tvärbanan har dröjt.

Det går också att tolka det som ett förslag som framför allt ämnar gynna taxinäringen. 

– Självklart gynnar det taxibranschen. Men det handlar dessutom om att förbättra kollektivtrafiken så att fler ger upp privatbilen. Det är en win-win-situation, säger Cladio Skubla som även hävdar att det skulle ta bort lyxstämpeln från taxin och
i stället ge fler den mobilitet de har rätt till.

Enligt utredningen bör en taxiintegrering få fler att välja bort privatbilen. Det kan därmed vara positivt för klimatet, menar man, men också leda till minskad trängsel och mindre behov av stora parkeringsytor. I och med att taxi skulle kunna ersätta stora, dyra bussar med få resenärer kan det enligt rapporten dessutom innebära ekonomiska fördelar. För att påskynda utvecklingen föreslår Svenska taxiförbundet flera åtgärder, till exempel stadsplanering med bilfria gator med undantag för taxi och hemtjänst. Man föreslår även kollektivtrafikupphandlingar som fokuserar mer på behovet i stället för fordonet, undantag från trängselskatt precis som bussar och skatteavdrag för den som väljer bort privatbil.

Kostnadseffektivt komplement

Nationellt centrum för kollektivtrafik, eller K2, bedriver forskning inom kollektivtrafik och hållbarhet, bland annat på uppdrag av de tre storstadsregionerna. Föreståndare John Hultén ser positivt på en framtid med anropsstyrda bilar
i kollektivtrafiken. 

– Det här kan vara ett sätt att få fler att resa kollektivt, och därmed mer hållbart, säger han.  

– Där det finns kraftiga resenärsflöden är nog konventionell kollektivtrafik fortfarande bäst. Men mellan hållplatser och stationer tror jag att mindre fordon kan vara ett bra kostnadseffektivt komplement, likväl som på sträckor där få reser. Det finns en väldigt statisk syn på vilka fordon som är kollektivtrafik. Varför kan man inte använda mindre fordon där det passar?

Finns det inte en risk att människor börjar välja bort konventionell kollektivtrafik när de i stället kan ta en taxi från dörr till dörr?

– Den risken finns. Därför ska man i första hand se det här som att man skapar ett slagkraftigt och sammanhållet kollektivtrafiksystem, där man knyter ihop de kollektiva transporterna mer. En grundförutsättning är också en tät stadsplanering för att undvika att skapa onödiga resor.

Stockholms ansvariga trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M) avböjer att kommentera taxiförbundets förslag, i stället talar landstingets pressekreterare Claës Wersäll å partiets vägnar. Både han och oppositionsborgarrådet Talla Alkurdi (S) ställer sig positiva till en framtida kollektivtrafik med anropsstyrda bilar, men vill inte gå in på detaljer. 

– Vi är alltid beredda att genomföra förändringar för bättre trafik till en lägre kostnad. Anropsstyrd trafik kan vara en sådan. Men det kan vara en god idé för taxibranschen att börja med att titta på de utmaningar som de redan har innan vi går vidare i andra samarbeten, säger Claës Wersäll och syftar på färdtjänsten, där de enligt honom inte har levererat enligt de avtal de har kommit överens om.

Under våren ska landstinget, som ansvarar för kollektivtrafiken, utreda nya mobilitetslösningar. 

– Nyligen hade vi ett ärende i trafiknämnden om effektivare biljettlösningar, som ska ge bättre mobilitet. Vi är absolut öppna för ett system som inte bara innefattar SL, utan även taxi och cykel.

Talla Alkurdi (S) är kritisk mot att Moderaterna har haft en stelbent hållning i frågan. 

– Landstinget borde ha tittat på olika trafikslag för länge sedan, säger hon och fortsätter:

– Många av de som använder bil menar att den tvärgående trafiken är för dålig. Genom att integrera taxi, bilpool eller cykel i kollektivtrafiken kan vi göra kollektivtrafiken mer attraktiv och få fler att överge bilen.

Reglerbara risker

Hon tror att taxikomplementet kan innebära både miljövinster och minskad trängsel. Risken med att resenärer inte väljer konventionell kollektivtrafik när de får möjlighet att använda taxi går att reglera bort, menar hon. 

– Det skulle vara ett komplement. Tanken är inte taxibilar ska ta över, utan vi måste utreda hur vi kan implementera det på ett bra sätt.

Precis som Taxiförbundet påpekar skulle ett implementerade kunna ha solidariska effekter, menar Talla Alkurdi, eftersom människor som tidigare inte har haft råd med taxi nu också skulle få den möjligheten. 

– Genom att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig så underlättar vi för fler att ta sig fram – då ökar också jämlikheten.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter