Nyheter.

2014-06-27 06:00
Bild: Mariela Quintana Melin

"Tänk på oss som redan bor här"

Inför höstens val slåss partierna om vem som kan erbjuda flest nya bostäder i Stockholm. Men nästan överallt där nya bostäder planeras protesterar de som redan bor där. "Man måste tänka mer på vad de här områdena tål", säger Lars Otto Frick från Skydda Nytorps gärde.

– Men vad ska de göra då? Det behövs ju bostäder.

Två vithåriga kvinnor har stannat vid strykbrädan i Hammarbyhöjdens centrum där Matts Nordlund och Lars-Otto Frick står med sina namnlistor den här fredagseftermiddagen. ”Stryk förslaget” står det på deras skylt. Det är grupperna Rädda Hammarbyskogen och Skydda Nytorps gärde som protesterar mot planerna att bygga 2 600 bostäder i Hammarbyhöjden och Björkhagen.

– Vad hjälper det om vi skriver på, de kommer ju att bygga ändå, säger den andra damen.

Men Matts Nordlund står på sig.

– Vi har redan samlat in 3 000 namn, berättar han.

– Jag minns när vi kämpade emot att de skulle bygga en 18-hålsgolfbana i Nackaskogen. Då samlade vi in 20 000 namn och fick politikerna att ändra sig. Nu är det ett naturreservat, fyller Lars-Otto Frick i.

”Tänk på oss som bor här”

Att det blir protester när nya bostadsområden presenteras är snarare regel än undantag i Stockholm. De 4 000 lägenheterna som ska byggas på Årstafältet är ett exempel. Men även små projekt möter motstånd, som i Rosenlundsparken på Södermalm där staden vill bygga 215 lägenheter. 

Lars-Otto Frick och Matts Nordlund menar att Nytorps gärde behövs som det är i dag. Dit kommer cirkusföreställningar, där flygs det drake och hålls festivaler och gärdet knyter ihop områdena Dalen med Kärrtorp, Björkhagen och Nackareservatet. 

– Och Hammarbyskogen är en gammal urskog. Bygger man igen de här platserna förlorar områdena sina kvalitéer, säger Matts Nordlund.

– Man måste ju tänka på oss som redan bor här och vad områdena tål. De här stadsdelarna är väldigt bra planerade och har redan utsatts för förtätning, säger Lars-Otto Frick

I stället tycker de att man kan bygga på parkeringen vid Dalens sjukhus och vid Blåsut. 

– Det finns ju också många markanvisningar i ytterstaden där företagen aldrig börjar bygga. Det här är ett mer attraktivt område, så det är klart att byggherrarna är intresserade, säger Lars-Otto Frick.

Kan börja byggas 2017

På andra sidan vägen har Stockholms stad ställt upp en paviljong där de informerar om projektet. 

– Vi har först haft ett informationsmöte och sen dialogmöten. De åsikterna som då kom fram har vi tagit till oss och det här är resultatet, säger Jenny Holmberg, kommunikationsstrateg på exploateringskontoret.

Här inne finns en stor skärm där besökarna guidas runt över planerna med tv-spelskontroll. Det är lätt att se före- och efterbilder. Visionen är att både bygga bostäder, förskolor, skolor och platser för idrott. Jenny Holmberg räknar med att byggena kan sätta igång 2017. 

Och alla är inte motståndare till planerna, berättar hon.

– Det är alltid de negativa som hörs mest, men vi får in en hel del positiva och konstruktiva idéer också, säger Jenny Holmberg. 

”Valt att spara Nytorps gärde”

Ett argument som ofta förs fram är hur miljön påverkas av nya hus. I broschyren som delas ut finns ett stycke som berättar om studierna som har gjorts. ”Störst konsekvenser får programmets genomförande på naturmiljön och de ekologiska värdena, när spridningssambandet mellan Nackareservatet och Årstaskogen försvagas”, står det bland annat. Men behovet av nya bostäder väger tyngre.

– Vårt uppdrag är att bygga 2 600 lägenheter i de här områdena som redan är tättbebyggda. Då har vi valt att spara Nytorps gärde som park framför skogen, säger Jenny Holmberg.

Sofie som bor i Kärrtorp undrar hur de har tänkt med kollektivtrafiken.

– Det är redan väldigt trångt på tunnelbanan. Med så många nya invånare måste ni väl ha tänkt på kommunikationerna, säger hon.

Svaret är att blåa linjen ska förlängas från Kungsträdgården till Gullmarsplan år 2025. Något som kommer att avlasta de gröna linjerna söderut. Men det är SL:s och inte stadens bord och kommunikatören vet inte riktigt hur de samtalen har sett ut.

– Jag är inte emot de nya bostäderna. Folk behöver ju någonstans att bo. Men det förvånar mig lite att de inte har planerat för kollektivtrafiken ännu, säger Sofie efteråt.

Planerna för Hammarbyskogen och Nytorps gärde

  • I Hammarbyskogen ska ett bostadsområde med 500–600 lägenheter byggas. På så sätt ska Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad knytas ihop. 
  • Hammarbyvägen ska också överdäckas och bebyggas med cirka 300–400 bostäder. 
  • På Nytorps gärde ska cirka 20 procent av grönytan bebyggas med cirka 900 lägenheter, mest i den västra delen. En tydligare förbindelse mot Blåsut och framtidens Söderstaden ska skapas.
  • I Björkhagen vill staden bygga 200–300 bostäder längs Malmvägen.
  • Fram till 29 augusti har alla möjlighet att lämna synpunkter. Sedan ska de och åsikterna från bland annat Länsstyrelsen sammanställas innan detaljplanerna kan göras. Processen beräknas vara klar om 1,5 år och spaden kan sättas i marken först 2017. 

 

Så mycket vill partierna bygga

  • V:

Antal: 300 000 (hela länet) 

Boendeform: Mest hyresrätter

År: 2030

  • S:

Antal: 22 000 

Boendeform: Hyresrätter    

År: 2020

  • MP: 

Antal: 150 000

Boendeform: 30 000 viks åt studerande + ungdomar

År: 2030

  • Alliansen:

Antal: 140 000

Boendeform: Hälften bostadsrätter/Hälften hyresrätter

År: 2030