Nyheter.

2017-09-29 06:00
”Vinsterna är kvittot på att systemet är fel”, säger Olle Burell, skolborgarråd i Stockholms stad. Eleverna på bilden har inget med artikeln att göra.  Bild: Berit Roald/NTB scanpix/TT
”Vinsterna är kvittot på att systemet är fel”, säger Olle Burell, skolborgarråd i Stockholms stad. Eleverna på bilden har inget med artikeln att göra.

Stockholm i topp bland skolorna som tar ut mest vinst

Flera privata skolor i Stockholm finns med bland de i landet som lyfter mest vinst. Däribland Täby ­Enskilda gymnasium som delade ut sju miljoner kronor – delvis av rädsla för framtida vinstbegränsningar.

 

Privata skolor i Stockholms stad och län ligger i topp i en lista över de skolbolag i landet som förra året valde att göra störst aktieutdelningar. Enligt kartläggning, som har sammanställts av Dagens industri, varierar vinstuttaget mellan fem till sju miljoner kronor bland de Stockholmsskolor som delat ut mest.

Det är pengar som bör användas till utbildningen, menar Stockholms stads skolborgarråd Olle Burell – inget annat.


KOM TILL BOKMASSAN!

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister.

Här hittar du all information om evenemanget.


– Stockholms stad har Sveriges högsta skolpeng eftersom vi har ett stort socioekonomiskt tillägg för att öka likvärdigheten. Vi satsar också mycket pengar på särskilt stöd. Därför är det väldigt frustrerande att se att de pengar vi behöver till eleverna och till att rekrytera lärare går till vinst. Och då inte den typen av vinst som behövs för att bunkra upp eller ha marginal inför nästa år, utan som skickas till ägare som inte har något med barns och ungdomars utveckling att göra.

Sju miljoner kronor i utdelning

En av skolorna som har allra störst utdelning i landet är Täby Enskilda Gymnasium, som dyker upp på fjärde plats, med en omsättning på 66 miljoner kronor och en utdelning på sju miljoner. Skolans ägare och styrelseordförande är Poul Sörensen. Han är ensam ägare i koncernen Procurama som utöver skolan bland annat äger ett vårdbolag och ett fastighetsbolag.

– Utdelningen används för att bygga om skolan. 2008 köpte vi den fastighet som skolan verkar i, genom ett dotterbolag. Sedan dess har vi byggt om för 20–25 miljoner kronor, och gjort ännu större investeringar än vad som delats ut. Sedan starten har 120 elever blivit 900, och de måste få plats någonstans. Pengarna används alltså inom koncernen, för skolan, eftersom vi växer, säger han.

I början av september stod det klart att regeringen enats med Vänsterpartiet om ett förslag för att införa vinstbegränsningar i välfärden. Förslaget innebär att rörelseresultatet inte får överstiga sju procent för friskolor och privata företag inom omsorgen. Det har väckt stark kritik bland många skolbolag – och Poul Sörensen sällar sig till kören. Det är också en av orsakerna till att koncernen gör en större utdelning än vanligt, precis som många andra ägare till skolor.

”Har plockar bort pengarna”

– Vi har alltid delat ut ett vinst­överskott, men också haft en del kvar i verksamheten. Men nu har vi plockat bort pengarna så att vi kan använda dem i skolan. Det i stället för att de inte går till allmänna arvsfonden, som Reepalu vill i sin utredning.

Men kritiken mot bolagsskolor handlar framför allt om att företagsmodellen är gjord för att generera vinst, och därmed inte lämpar sig för välfärden. Driva bolag handlar om att tjäna pengar.

– Ja, absolut, men skulle vi tillämpa utredningens förslag på vår verksamhet så skulle vi inte ha något rörelseöverskott. Med andra ord: Då kan vi inte investera eller bygga ut. Om vi får fler elever och behöver bygga ut skolan, så måste vi gå till banken och låna pengar. Om förslaget innebar att man fick göra vilket resultat man vill, men inte dela ut hur mycket som helst, då hade jag förstått det. Men nu handlar det om att begränsa själva resultatet, och det är fan kriminellt, säger Poul Sörensen.

Centerpartiets gruppledare i Stockholms stad, Karin Ernholm, vill i enlighet med skolägaren tillika sin partilinje slänga regeringens välfärdsutredning i papperskorgen.

– Den missar målen helt, och kvaliteten i välfärden kommer att sänkas eftersom så få friskolor kommer att ha möjlighet att finnas kvar. Och de som trots allt hänger kvar kommer inte att kunna utvecklas, eftersom vinsttaket är konstruerat som så att det inte går att spara pengar för nya investeringar, säger hon.

– Vi tror på skolor som har bra idéer som drivkraft, och brinner för mångfald. Men det här förslaget kommer att slå även mot de idéburna organisationerna.

Vill ni införa andra regleringar, som tvingar företagen att återinvestera i skolorna i stället för att låta risk­kapitalbolag håva in vinsten?

– Jag har inte sett något sådant skarpt förslag och vill heller inte förorda ett specifikt sätt. Något vi däremot förordar är att Skolinspektionens tillsyn skärps, och att skolor med dålig kvalitet stängs. Kvaliteten är det viktiga.

”Nyliberalt skolsystem”

Skolborgarrådet Olle Burell anser att det vore bra om förslaget om vinstbegränsningar fick riksdagsmajoritet, men vill även lägga fokus på andra grundläggande aspekter i systemet.

– Jag tycker att det behövs en diskussion om att det finns fri etableringsrätt och att det över huvud taget går att göra vinst av ­skattemedel. Vi förvaltar ett ny­liberalt skolsystem. Och problemet finns inbyggt i elevpengen som är en uppskattad summa utifrån ­elevens behov, dess utbildning, lokal och lärare. När vi då höjer schablonen, vilket vi har gjort avsevärt under mandatperioden, och vi ser att bolagen tar ut vinst, då kan det vara så att vissa plockar russinen ur kakan, medan andra skolor står och saknar ekonomiska medel. Vinsterna är kvittot på att systemet är fel, säger Olle Burell.

Fakta

Landets bolagsskolor i siffror – 2016

Omsättning 18,6 mdkr

Rörelseresultat 1 003,2 mkr

Vinst 397,6 mkr

Utdelning 183,1 mkr

Högst utdelning 2016 – Stockholmsskolor

1. Cybergymnasiet Stockholm 21,5 mkr

4. Täby Enskilda Gymnasium 7,0 mkr

5. Magelungen Utveckling 7,0 mkr

7. Byängsskolan 6,8 mkr

10. Klart Skepp Marinteknik 6,0 mkr

13. Lära i Österåker 5,0 mkr

Siffrorna avser år 2016, i miljoner kronor. Undersökningen omfattar de 417 företag i Skolverkets register som har tillstånd att bedriva skola. Nummer 1 på listan, Cybergymnasiet i Stockholm, har i ett uttalande ifrågasatt kartläggningen. Det eftersom deras utdelning enligt bolaget i stort bara är ett villkorat aktieägartillskott – ett sorts lån – som har betalats tillbaka till ägarna. Pengarna har därmed inte lämnat koncernen.

Skolkoncernerna Academedia och Engelska skolan saknas i undersökningen eftersom de har brutna räkenskapsår. Engelska skolan gör i själva verket den överlägset största utdelningen, på 45,7 mkr.

Källa: Dagens industri/Retriever Business