Reportage.

2017-07-05 02:16
Nio procent av barnen i Stockholms län lever i hushåll där inkomsterna inte räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga levnad­somkostnaderna. Under sommaren blir det extra märkbart.  Bild: Jessica Gow/TT
Nio procent av barnen i Stockholms län lever i hushåll där inkomsterna inte räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga levnad­somkostnaderna. Under sommaren blir det extra märkbart.

Sommarlov ­källa till utanförskap för många barn

Sommarlovet är inte bara glädje för alla barn. För många familjer som lever i ekonomisk utsatthet blir sommaren en källa till oro och ökat utanförskap.

”Vi märker tydligt i våra verksamheter att alla barn inte har samma möjligheter”, säger Erica Sandin på Stockholms stadsmission.

Frihet, resor, bad, utflykter och glass. Det är så de flesta av oss vill att ett sommarlov ska vara. Men verkligheten ser annorlunda ut för väldigt många barn.

I Stockholm lever ett av tio barn i absolut fattigdom, enligt Barnombudsmannens statistikverktyg Max18. Nio procent av barnen i Stockholms län lever i hushåll där inkomsterna inte räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna. Och under sommaren blir det extra märkbart för många barnfamiljer.

– Det är inte en självklarhet för många barn att sommarlovet är en tid för frihet, glädje och positiva barndomsminnen. Utan för vissa barn är sommarlovet förknippat med oro och en känsla av utanförskap, säger Erica Sandin som är verksamhetschef för Stockholms stadsmissions verksamhet Unga station.

Hos Stadsmissionen har de märkt av att allt fler barn inte har de möjligheter som andra barn har.

– Vi har sett det att det har ökat i våra verksamheter och vill därför lyfta frågan för att öka medvetenheten. Det är tydligt i samband med att världen förändras och välfärdssamhället rustas ner, att det blir ett högre tryck på civilsamhället, säger Erica Sandin.

På vilka sätt märker ni av utsattheten hos barn ökar under sommaren?

– Till exempel kan det vara att det inte är en självklarhet för många barn att resa iväg med familjen, att göra roliga aktiviter, inte ens ha ett SL-kort så att de kan åka och bada, eller bara att kunna köpa en glass. Sådant som för många är självklarheter. Många förknippar ju sommaren med en väldigt positiv tid, men det är inte så för alla barn. Man kan inte göra de här sakerna som många andra gör och det skapar en känsla av utanförskap.

Ett av tio barn i Stockholm lever i absolut fattigdom, enligt Barnombudsmannens rapport. Hur märker ni av det på Stadsmissionen?

– Vi ser en ökad efterfrågan för ekonomisk hjälp. Det är allt fler familjer som i lovtider inte har råd med mat till barnen. Skolmåltiden är den fasta måltiden normalt sett. Det är fler och fler som vänder sig till oss.

Hur påverkar den ekonomiska utsattheten den sociala tillvaron för ett barn?

– Det blir en känsla av utanförskap, att inte riktigt vara som alla andra. Och den känslan är så viktig i barndomen, att få vara del i ett sammanhang precis som alla andra. Som barn tycker man det är mycket viktigare än vi vuxna gör. Och rent krasst att man inte har råd att göra saker. Upplevelser, resor, gå på museer, göra utflykter. Det blir torftigt. De kan bli mer isolerade och ensamma. När andra barn åker på resor, fotbollsläger eller ridläger, då blir man ensam kvar hemma.

165 personer i kolloverksamhet

Stockholms Stadsmission försöker erbjuda alternativ för de barn som är utsatta. På Unga station ordnas kolloverksamhet hela sommaren, med ett barnkollo, ett ungdomskollo och fem familjekollon. Totalt omkring 165 barn och vuxna får plats på kolloverksamheten under sommaren.

– Det kanske kan tyckas banalt med en kollovecka, men det bär verkligen både barnen och familjerna under hela året. Det är hoppingivande och hjälper till att stärka dem som individer.

Men alla barn som vill får inte plats på kollo och Stadsmissionens Unga station erbjuder även andra aktiviter.

– Vi gör utflykter till Kolmården för 360 barn, och har ett samarbete med Gröna Lund om tusen platser där de får åkband och inträde. Det görs många liknande saker på andra ställen inom Stadsmissionen också. Och vi har en tjejverksamhet som pågår under hela sommaren. En daglig verksamhet i lite mindre omfattning med ungefär 30-35 tjejer i månaden. Där kan det vara tjejer som går hit dagligen, det blir deras andra hem under sommaren.

Borde sommarlovet förkortas?

– Personligen tycker jag ju inte det. Det ställs så höga krav på de unga i skolan redan i dag. Man ska ha en ork att gå minst nio år i skolan, helst många år till, och då tror jag det är viktigt med en lång ledighet. Men det krävs förutsättningar, så att alla kan få meningsfull tillvaro. Jag tror inte att mer skola är lösningen. Man måste få vara barn. Vi märker ju att leken, samvaron är det viktiga. Att springa barfota i gräset, dricka saft, klappa en kanin, det är de minnena som barnen bär med sig. Jag tror att vårt samhälle måste se till att ta hand om våra barn och ungdomar på bättre sätt. Att man förstår att om man satsar i ett tidigt skede så bygger man för framtiden. Det blir en stabil grund att stå på, säger Erica Sandin.

Fakta

Sverige lever 160 000 barn i absolut fattigdom i dag. Det innebär att barnens föräldrar återkommande är i akut behov av ekonomiskt stöd för att kunna täcka basbehoven (kläder, mat, hyra, el etc).

Nio procent av barnen i Stockholm lever i absolut fattigdom.

Var femte barn i Sverige lever i en ­ekonomiskt utsatt familj. Förr sökte familjer ofta pengar till barnens fritidsaktiviteter. I dag söker familjer oftare ekonomisk hjälp för att kunna tillgodose basbehoven.

41 procent av barn i ekonomiskt utsatta familjer lever med en ensamstående mamma.

Stockholms Stadsmission ser en ökning i efterfrågan på sommarlovsverksamhet och har i år dubblat antalet platser för barn och unga att följa med på utflykter och aktiviteter under sommaren.

2016 var det rekordmånga som ansökte om ekonomiskt bistånd.

Källor: Stockholms Stadsmission och Barnombudsmannens rapport Max18.