Nyheter.

2015-01-16 06:00

Så skulle trängseln på bilvägarna kunna minskas markant

Medan Stockholm gräver motorvägstunnel stänger Paris av innerstaden för bilar, USA slutar att bygga stadsmotorvägar och Köpenhamn tar bort parkeringsplatser.
– Skulle Stockholm sluta att bygga för bilar skulle -staden bli mer socialt och ekonomiskt hållbar, säger forskaren Alexander Ståhle.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Att bara argumentera mot Förbifarten, och andra bilvägar, ur ett klimatperspektiv räcker inte tycker Alexander Ståhle som är stadsbyggnadsforskare vid KTH.

– Ska vi övervinna bilismen måste vi prata ekonomi och social hållbarhet. Nya motorvägar skapar orättvisa och det är oekonomiskt att lägga pengar på dem när samhället behöver pengar till annat som innovation, utbildning och vård, säger han.

Alexander Ståhle menar att orättvisan är inbyggd i bilismen eftersom den subventioneras och för att de som har råd kan köpa sig fria från bilismens störningar.

– Om man bygger för bilismen bygger man för de 40 procenten som har råd med bil. Man bygger inte för de 60 procenten som inte har det, i stället får de en rent skadlig och dödlig livsmiljö.

Måste förtäta staden

Han tycker att det är stadsplaneringen som tvingar oss att köra bil. 

– Vi tror att vi väljer det själva, men att säga ”jag gillar att köra bil” är inte som att säga ”jag gillar hamburgare”. Det är inte en åsikt. Det är ett tvång för att få ihop vardagen. Det är stadens utformning som tvingar oss, säger han.

Han menar att politikerna gör oss handikappade genom att satsa på vägar för bilar och inte på andra färdmedel och att man behöver planera annorlunda. 

Som exempel tar han att antalet bilresor på Södermalm är 13 procent, medan den i Hässelby villastad är 44 procent. Ju mer glest staden byggs – ju större blir behovet av bilen. Därför måste staden förtätas så att allt kommer närmare varandra, resonerar han.

– FN:s UN Habitat har visat att städer som är kompakta och håller ihop både gynnar dem som har det sämst i samhället och är mer socialt och ekonomiskt hållbara, säger Alexander Ståhle. 

Ser bilar som belastning

Han berättar att andra storstäder har valt en annan väg än Stockholms. I USA har man i princip slutat att bygga stadsmotorvägar, centrala Paris planeras att succesivt stängas av för bilar och Bogota har prioriterat om resurserna till gång- och cykeltrafik. Allt för att man ser biltrafiken som en belastning.

Ändå ser han att utvecklingen i Stockholm går åt rätt håll. Det finns i dag inga politiker som försvarar bilismen som ideologi och vill satsa på den, som det gjorde för 20 år sedan. 

Varför vill de då ha Förbifarten?

– Det är en idé från 60-talet. Den gynnar vissa gamla särintressen. 

Men är det inte bra att knyta ihop norra och södra Stockholm som förespråkarna säger?

– Det kan man göra på andra sätt. Till exempel genom att satsa på kollektiva färdmedel.

Hur ska man då transportera varor?

– Om man satsar på kollektivtrafiken kommer bilåkandet att minska. Då minskar trängseln på vägarna och varutransporterna får mer plats. Det är ju inte heller så att Essingeleden är full av varutransporter. Det som skapar köer är brist på bra alternativ och att det -sitter en person i varje bil, säger han.