Nyheter.

2017-11-10 06:00
 • Bild: Pontus Lundahl / TT
 • Ali Eftekhari och Mayandas Sodov tycker båda att det är viktigt att utnyttja sin rätt att kunna påverka. Bild: Katarina Arnstad Elmblad
  Ali Eftekhari och Mayandas Sodov tycker båda att det är viktigt att utnyttja sin rätt att kunna påverka.
 • Vid valet 2014 röstade endast en tredjedel, 34,4 procent, av dem med utländskt medborgarskap i kommunfullmäktige. Bild: Drago Prvulovic / TT
  Vid valet 2014 röstade endast en tredjedel, 34,4 procent, av dem med utländskt medborgarskap i kommunfullmäktige.
 • Totalt beräknas cirka 578 000 utländska medborgare få rösta i valen till kommunfullmäktige 2018, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med valet 2014.  Bild: Drago Prvulovic / TT
  Totalt beräknas cirka 578 000 utländska medborgare få rösta i valen till kommunfullmäktige 2018, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med valet 2014. 

Rekordlågt valdeltagande i Stockholm hos utländska medborgare

Valdeltagandet till kommunfullmäktige bland utländska medborgare ligger på rekordlåga nivåer.

Myandas Sodov, 43, och Ali Eftekhari, 24, hoppas att det blir förändring till nästa val.

”Genom att rösta ser vi till att frågor som är viktiga för oss kommer upp på agendan”, säger Ali, som kom till Sverige från Afghanistan 2015.

Vid valet 2014 röstade endast en tredjedel, 34,4 procent, av dem med utländskt medborgarskap i kommunfullmäktige.

Samtidigt låg valdeltagandet för svenska medborgare på 85,9 procent.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Väsensskilt alltså.

Totalt beräknas cirka 578 000 utländska medborgare få rösta i valen till kommunfullmäktige 2018, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med valet 2014.

Handlar inte om soffliggare

Men att kunna gå till vallokalerna och rösta och att faktiskt göra det är två vitt skilda saker.

Infödda svenskar som inte utnyttjar sin demokratiska rätt på valdagen kallas ”soffliggare”.

Men hur förklarar man att bara runt 35 procent av alla utländska medborgare i Sverige röstade i kommunfullmäktige vid förra valet?

Ja, här handlar det inte om lata ”soffliggare”, snarare om att detta är en grupp som ännu inte har hunnit socialiseras in i det svenska systemet.

Oroas över det låga valdeltagandet

Det menar migrations- och integrationsforskaren Pieter Bevelander vid Malmö högskola.

– Jobb, språk och boende kommer först, och har man barn, deras skolgång. Att gå och rösta kommer lägre på priolistan, säger han.

ETC Stockholm träffar Myandas Sodov och Ali Eftekhari hos ABF Stockholm i Globen där de pluggar svenska på SFI.

Både Myandas, som kom till Sverige från Mongoliet 2009, och Ali anser att det är en demokratisk rättighet men också skyldighet att rösta.

De är oroade över det låga valdeltagandet bland utländska medborgare.

– Jag tycker det är viktigt att vi som har kommit till Sverige från andra länder utnyttjar vår rätt att kunna påverka politiken, inte minst på lokal nivå, säger Myandas.

– Det handlar i förlängningen inte bara om mig, utan om mina barn och barnbarns framtid, säger hon.

Ali instämmer.

– Har man bestämt sig för att stanna i Sverige måste man också ta sitt fulla ansvar och rösta för att föra fram de frågor man tror på och vill ha genomförda, framför allt handlar det om rätten till bostad, utbildning och arbete. Att få vara med och skapa vår framtid är fundamentalt. Ju fler utländska medborgare bosatta i Sverige som höjer sin röst, desto större chans att frågor som ligger oss varmt om hjärtat får gehör, säger han.

Men för att få fler utlandsfödda att vilja rösta måste de politiska partierna bli bättre på att synas i områden där många invandrare bor, menar de.

”Viktigt att vara väl insatt”

Själva bor de söder om söder, i Gubbängen respektive Sköndal.

– Det känns lite som att politikerna diskuterar över våra huvuden i stället för att tala till oss och ta reda på vilka frågor vi som är nya i landet brinner för, säger Ali som tidigare läste statsvetenskap vid universitet i Iran och har ett stort politiskt intresse.

– Jag kan inte tillåta att andra människor bestämmer över mitt liv och min framtid. Därför är det viktigt att jag sätter mig in i vilket parti som bäst tar tillvara mina intressen. Jag röstar så klart på den person som jag tror kommer att kämpa för mina frågor. Därför är det viktigt att vara väl insatt i politiken, säger han.

Ali hoppas så småningom kunna fortsätta plugga statsvetenskap i Sverige.

– På sikt kommer jag säkert att engagera mig politiskt, säger han.

Myandas högsta önskan är att utbilda sig till undersköterska.

– Jag vill vårda äldre eller arbeta på ett akutsjukhus, säger hon.

De lägger ner mycket tid på att lära sig mer om det politiska styret i landet.

– Vi lär oss mycket här på SFI-utbildningen men jag lägger även ner en hel del tid på fritiden för att förkovra mig, säger Ali.

En viktig del av väljarkåren

Pieter Bevelander tycker att både media och de politiska partierna borde engagera sig mer i lokalvalen och se utländska medborgare som en viktig del av väljarkåren.

– Information, inte via flygblad, utan mer personliga möten, är troligen det bästa sättet att nå ut, säger han.

Ali tror att valinformation på fler språk kan vara ett sätt att skaffa sig mer kunskap.

– Vi har börjat lära oss svenska så smått men det tar tid innan vi behärskar språket perfekt, säger han.

Varför tror ni att valdeltagandet bland utrikesfödda av tradition varit så lågt?

– Om man precis kommit till Sverige är inte politiken det första man engagerar sig i, säger Myandas.

– Förutom att politiker är dåliga på att sprida kunskap om valet får man inte glömma att det ofta är mer närliggande frågor som vi fokuserar på som nya i landet, som utbildning och bostad, säger Ali.

Fakta

Personer som inte är svenska medborgare har rätt att rösta i kommunalval och landstingsval om de har varit folkbokförda i Sverige i tre år i följd före valdagen. I riksdagsvalen har endast svenska medborgare rösträtt.

Källa: migrationsinfo.se