Nyheter.

2015-09-11 10:15
  • Närpoliser under julhandeln i city. Nu försvinner de tidigare närpolisstationerna i Stockholms län. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
    Närpoliser under julhandeln i city. Nu försvinner de tidigare närpolisstationerna i Stockholms län.
  • ”När jag fick veta vad som skulle hända gick jag i förtidspension i protest”, säger Claes Ursing. Bild: Sofia Sofroniadou
    ”När jag fick veta vad som skulle hända gick jag i förtidspension i protest”, säger Claes Ursing.

Oroligt när närpolisen lägger ner

I polisens nya omorganisering försvinner flera av de tidigare närpolisstationerna i Stockholm län. I Nacka polisområde försvinner närpolisstationerna Tyresö och Värmdö, istället ska samtliga enheter utgå från polisstationen i Nacka Strand.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

– Att ta bort närpolisstationerna och låta enheterna utgå från en central station minskar inte bara arbetstiden poliserna kan lägga på fältet, det gör även att poliserna får det svårare att ses som en del av samhället. Polisen kommer vara någon man ser åka förbi i en polisbil, inte en person bakom uniformen som man känner igen och har skapat en relation till, säger Claes Ursing, tidigare närpolis i Tyresö.

”Alla kände igen oss”

Från och med den första september i år är närpolisstation Värmdö uppsagd, före årsskiftet kommer närpoliserna i Tyresö att lämna sin station och liksom kollegerna från Värmdö i fortsättningen utgå från stationen i Nacka Strand.

– När jag fick veta vad som skulle hända gick jag i förtidspension i protest, säger Claes Ursing. Jag och min kollega hade de senaste åren arbetat som fotpatrullerande poliser för att bli en del av lokalsamhället. Vi var ute bland ungdomarna, på fritidsgårdarna och bland de utsatta missbrukarna som alla kände igen oss, de var inte hotade av vår närvaro. För dem var jag och min kollega inte längre poliser – vi var Claes och Lasse, säger han. Och det är då man som polis kan påverka.

Claes Ursing ville vara nära medborgarna och engagera lokalsamhället i polisarbetet, han startade upp informationskvällar för föräldrar på ungdomsgården men intresset var svagt och för att få fler föräldrar att dyka upp startade han Facebooksidan ”Föräldrakraft i Tyresö” där han regelbundet publicerade polisiära ärenden i området.

– Jag visste vad som pågick och för att engagera människor förstod jag att jag måste visa dem vad som sker i deras närhet. Därför började jag att publicera aktuella händelser under veckan på gatunivå och det dröjde inte länge förrän allt fler började dyka upp, berättar Claes Ursing.

Claes satsade även på ungdomar i riskzonen och satte i samarbete med skolorna, fritidsgården i Tyresö och det lokala bostadsbolaget upp verksamhet en lokal i ett område där många av ungdomarna i riskzonen bodde.

– Vi arbetade i olika projekt med bland annat ungdomar, grannsamverkan och kvinnofridsfrågor. Jag ville bygga ett förtroende och bli accepterad i min roll som polis, jag ville att de skulle kunna komma och prata med mig utan att känna sig utpekade och utan att det hade behövt hända något och på så vis fick jag vetskap om vad som skedde i Tyresö och vilka som gjorde vad. Kunskap jag senare kunde använda i mitt polisarbete, i utredningar men även i förebyggande insatser, säger Claes Ursing.

Men sedan Claes Ursing gick i förtidspension har Facebooksidan och fritidsgårdens informationsverksamhet legat nere och någon egentlig plan för hur det fortsatta förebyggande polisarbetet ska fortgå i de tidigare närpolisområdena finns i dag inte.

– Jag förstod då att alla våra insatser inte hade någon betydelse, all den kunskap jag samlat in, all information jag satt på, alla kontakter med medborgare och lokalsamhället jag byggt upp bara kastades bort, ingen tog det till vara, säger Claes Ursing.

”Vi behöver fler poliser, inte färre”

Claes är inte den enda som oroar sig. Anna Brandt i Tyresö har två barn i övre tonåren och även hon är orolig för framtiden.

– Jag tycker det är sorgligt att man stänger polisstationen i Tyresö, jag har ringt många gånger och påpekat att det sker skadegörelse och att det pågår bråk, men vid flera tillfällen har polisen uteblivit. Jag har flera gånger själv gått emellan och försökt att ingripa när jag sett att något hänt. Vi behöver fler poliser, inte färre, säger Anna Brandt.

Även Ohuru Hallström vid Tyresö fritidsgårdar tror att beslutet om att stänga Tyresös närpolisstation kommer att drabba området negativt.

– Jag märker att vi inte har någon närpolis som är här på fritidsgården flera gånger i veckan för att hälsa på och skapa en relation till ungdomarna. Sedan Claes slutade i maj har jag inte sett en enda polis här på fritidsgården, säger Ohuru Hallström. Och jag är rädd att det Claes byggde upp – ett förtroende bland ungdomarna för honom som polis – kommer att gå tillbaka till ett ”vi och dom”-tänk från ungdomarnas sida, det kommer att bli ett tuffare klimat.

Områdespoliser ska ersätta

Men en funktion som är tänkt att ersätta den tidigare närpolisfunktionen är de så kallade områdespoliserna samt den nyinrättade positionen som kommunpolis, där myndigheten nu anställer poliser som ska samverka med kommuner, skolor, företag, organisationer och medborgarna i de olika polis-distrikten. 

– Det arbete Claes gjort är viktigt i det förebyggande polis-arbetet och min förhoppning är att vi ska fortsätta att arbeta så, men det är svårt att ersätta en eldsjäl som dessutom arbetade ganska individ-anpassat, säger Marie Hummer, tillförordnad polisområdeschef i Nacka. 

Nödvändig satsning

Satsningen på förebyggande arbete nära medborgarna ser hon dock som nödvändigt för det fortsatta arbetet i den nya organisationen, även efter att närpolisstationerna stängt ner.

– Min personliga uppfattning är att det inte behöver bli svårare, mötet med medborgarna sker ju först när polisen kliver ur sina bilar och samverkar med ungdomarna och övriga medborgare, det är en bra kontaktskapande verksamhet och så har jag tänkt att vi ska arbeta även i framtiden. Fungerar inte den måste vi naturligtvis se över arbetet, säger Marie Hummer. 

Fakta

Polisområde Stockholm är nu indelad i fyra områden:

• Norr, med Sollentuna som huvudsäte, City med huvudsäte på Norrmalm, Syd med huvudsäte Flemingsberg och Gotland med huvudsäte i Visby. 

• I de olika polisområdena försvinner närpolisstationerna och ersätts med lokalpolisområden. Polisstationerna ska bli färre och de poliser som tidigare arbetat vid de nedlagda närpolisstationerna kommer att utgå från en central polisstation.

Närpolisstationerna som läggs ner:

Norr: Vaxholms närpolisstation har sagts upp och man ser över ytterligare närpolisstationer att avveckla. Täby och Norrtäljes närpolisstationer blir kvar men byter namn till lokalpolisstationer.

City: Närpolisstationen på Brahegatan är avvecklad och man kommer även att säga upp närpolisstationerna på Surbrunnsgatan, Klara näpo och Lidingö, istället kommer samtliga poliser utgå från polisstationerna Norrmalm och Södermalm.

Syd: Värmdös närpolisstation är avvecklad och Tyresös närpolisstation är uppsagd, liksom närpolisstationen i Vårby.

Gotland: Visby byter namn till lokalpolis-kontor.