Nyheter.

2017-09-15 06:00
 • Banderoll på Högalidskyrkan inför det förra kyrkovalet. Då låg valdeltagandet på kring 13 procent men i år verkar det bli betydligt högre. Bild: Maja Suslin/TT
  Banderoll på Högalidskyrkan inför det förra kyrkovalet. Då låg valdeltagandet på kring 13 procent men i år verkar det bli betydligt högre. 
 • Valförrättning i Brännkyrka kyrka i Stockholm. Bild: Jonas Ekströmer/TT
  Valförrättning i Brännkyrka kyrka i Stockholm. 
 • Omkring 5,5 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar har rätt att rösta i helgens kyrkoval. Bild: Vilhelm Stokstad/TT
  Omkring 5,5 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar har rätt att rösta i helgens kyrkoval.

Ökat engagemang inför kyrkovalet

De här kan du rösta på i stockholm

Tolv nomineringsgrupper finns i valet till stiftsfullmäktige i Stockholm:

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Svenska kyrkan ska bli Sveriges bästa arbetsgivare. Barn- och ungdoms-verksamhet ska vara avgiftsfri, stå upp för hbtq-personers rätt och stärka samhällsengagemanget.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Borgerligt alternativ.

Kyrkan ska förkunna Guds ord och vara en lärande kyrka. Verksamhet som skolor, förskolor och äldreboenden som ökar valfriheten kan drivas av kyrkan.

Centerpartiet

En folkkyrka som är lokalt förankrad i hela landet. Kyrkan ska vara öppen för alla, inte minst för de som är utsatta, ensamma eller på flykt.

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FISK)

Vill ha en öppen och fördomsfri kyrka. Kyrkan ska agera mot främlingsfientlighet och homofobi. Öka kunskap om kristen tro hos barn och ungdomar.

Frimodig kyrka

Jesus ska vara synlig. De politiska partierna ska inte finnas kvar i kyrkopolitiken. Menar att äktenskap är för man och kvinna.

Gröna Kristna

Vill att kyrkan aktivt hjälper behövande. Församlingarnas pengar ska förvaltas etiskt och inte fondinvesteras så att de stöder vapenindustri, alkohol och tobak, kärnkraft mm.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan 

Vill ha en levande kyrka för hela familjen. Stå upp för alla människors okränkbara värde. Kyrkan ska upplåta lokaler till andra kyrkor.

Miljöpartister i Svenska kyrkan

Klimat- och miljöfrågor står överst på agendan. Vill ha en öppen och välkomnande kyrka. Stärka barn och ungas delaktighet.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Bryt partipolitiseringen. Kyrkan måste ha en teologisk mångfald. Svenska kyrkans rika musikaliska arv ska förvaltas och utvecklas vidare.

Sverigedemokraterna

Vill gå ifrån en S-märkt kyrka till en kyrka präglad av tro och tradition. Kyrkan ska stå upp för utsatta kristna i Sverige och utomlands.

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Kyrkan ska aktivt ta ställning i samhällsdebatten. Arbeta mot klyftor och för jämställdhet, en generös flyktingpolitik och stärkt asylrätt. Kyrkan ska inte ha värdepapper som stödjer vapenindustrin.

Öppen kyrka – en kyrka för alla

Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och för den som inte är kyrkovan. Hbtq-frågor är viktiga.

Kyrkoval 2017

Den 17 september kan den som är medlem i Svenska kyrkan och fyllt 16 år rösta.

I Stockholms stift handlar det om cirka 824 000 personer.

Valet görs på tre nivåer:

–  till kyrkofullmäktige som är den lokala nivån,

– till stiftsfullmäktige som är den regionala nivån

– och till kyrkomötet som är den nationella nivån.

Sammanlagt ställer 7 550 kandidater upp till stiftet, församlingar och pastorat i Stockholms stift.

I Stockholms stift finns 61 församlingar.

Källa: Svenska kyrkan