Nyheter.

2016-07-01 06:19
  • Enligt stadens investeringsplan ska det anläggas 30 stycken nya konstgräsplaner fram till 2030.  Bild: Mirja Mattsson
    Enligt stadens investeringsplan ska det anläggas 30 stycken nya konstgräsplaner fram till 2030.
  • I Sverige går cirka 25 procent av de insamlade bildäcken till gummigranulattillverkning varav 85 procent används på konstgräsplaner.  Bild: Mirja Mattsson  
    I Sverige går cirka 25 procent av de insamlade bildäcken till gummigranulattillverkning varav 85 procent används på konstgräsplaner.

Miljöfarliga däck på väg bort från stans konstgräsplaner

Antalet fotbollsplaner med konstgräs har ökat enormt i Stockholm det senaste decenniet. Fortfarande finns det en handfull planer som har miljöfarliga fyllnadsmaterial gjorda av gamla bildäck, men de är på väg att försvinna. – Eftersom SBR-granulatet är hälso- och miljöfarligt lägger vi inga nya konstgräsplaner med det utan försöker i stället fasa ut dem vi fortfarande har, säger idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren (S). 

I Stockholms stad finns i dag omkring 90 stycken konstgräsplaner i kommunal drift. Utöver dessa finns ett antal planer till som drivs direkt av föreningar eller i privat regi. Antalet fotbollsplaner med konstgräs har ökat enormt de senaste tio åren. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


– När jag började arbeta här år 2000 fanns det kanske 5–6 stycken. Sedan ungefär 2005 har det ökat stadigt med flera nya planer om året. Utvecklingen har efterfrågats av politiker, föreningar och fotbollsförbundet, säger Elvy Löfvenberg, miljöstrateg vid idrottsförvaltningen i Stockholm. 

"En extra idrottsmiljard" 

Enligt stadens investeringsplan ska det anläggas 30 stycken nya konstgräsplaner fram till 2030. Främst är det tidigare grusplaner som omvandlas till konstgräsplaner. Utvecklingen innebär mycket för alla fotbollsspelare i staden, både på bredd- och elitnivå. Bristen på planer har varit skriande och många fotbollsföreningar har krävt fler planer för att öka träningsmöjligheterna. 

– Vi satsar en extra idrottsmiljard under mandatperioden för att möta den anläggningsbrist som råder. Jag är så klart glad över att vår politik får effekt, att nya idrottsytor tillkommer, säger idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren. 

Bättre möjligheter

Ökningen av planer med konstgräs betyder att möjligheterna för att spela fotboll året runt förbättras. 

– Flickor har ju börjat spela fotboll i större utsträckning också, säger Elvy Löfvenberg. 

Men det finns baksidor med konstgräset. På flera konstgräsplaner används ett fyllnadsmaterial av små svarta gummikulor. Gummigranulatet kallas SBR och består av antingen återvunna bildäck som har malts ned eller nyproducerat gummi. 

– Ur kemikalieperspektiv har eventuellt det nyproducerade gummit en fördel, eftersom det borde vara kontrollerat genom kemikalielagstiftningen. Möjligen finns farliga ämnen i flera typer av däckgranulat, eftersom det inte är tillräckliga krav på att redovisa varken ingående ämnen eller ämnen som bildas under materialets livscykel säger Jenny Fäldt på Kemikaliecentrum. 

Frågan är högt prioriterad i staden, menar hon. 

– Återvunnet SBR-granulat består bland annat av det man gör däck av. När man gör däck tillsätter man många ämnen som ska göra däcken stabila. Metaller, bland annat zinkföreningar, och andra tillsatser. Det är otroligt komplext och många osäkerhetsaspekter. Den samlade kunskapen är inte tillräcklig för att bedöma materialet ur hälso- och miljösynpunkt ännu. 

Kemikaliecentrum är ett resurscentrum inom Stockholms stad med specialkompetens inom kemi. Sedan 2014 har de funnits för att hjälpa till att nå visionen om ett giftfritt Stockholm. 

– Vi ställer kemikaliekrav på granulat i dag, men ser stor anledning till att förbättra dem och göra dem skarpare, säger Jenny Fäldt. 

Läs vidare på nästa sida: 60 ton granulat på ny plan

Fakta

I Sverige går cirka 25 procent av de insamlade bildäcken till gummigranulattillverkning varav 85 procent används på konstgräsplaner.  

4 000 ton däckgranulat används till konstgräsplaner i Sverige varje år.

SBR-granulatet kan innehålla många olika typer av miljögifter. En del av ämnena tar lång tid att bryta ner och de stannar därmed kvar i naturen. 

Miljögifterna kan påverka mark och vatten lokalt, men de små gummibitarna kan också spridas i ett större område, bland annat försvinner granulat från planerna när de plogas och även genom att spelare får med sig korn på kläderna när de lämnar planen.