Nyheter.

2015-05-15 07:08
Susanne Lindhe menar att Stockholm vatten har bra kontroll över PFAS, och tycker inte att vi behöver vara oroliga för att dricka vattnet i Stockholm.  Bild: Pontus Lundahl/TT
Susanne Lindhe menar att Stockholm vatten har bra kontroll över PFAS, och tycker inte att vi behöver vara oroliga för att dricka vattnet i Stockholm.

Mälaren förorenat av PFAS – kommer ut i dricksvattnet

Dricksvattnet i Stockholm är hotat eftersom Mälaren innehåller stora mängder av poly- och perfluerade alkylsyror - PFAS, varnar forskare.
   – Vi vet inte hur de här ämnena påverkar människor. När vi får reda på det är det för sent, säger forskaren Lutz Ahrens på SLU.
   Men Stockholm vatten är inte oroade.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Stockholm är känt för sitt rena vatten. Men få vet att det i vårt kranvatten finns poly- och perfluorerade alkylsyror - PFAS. Industriellt framställda kemikalier som finns i bland annat bakformar, textilier, papper och inomhusluft.

På Stockholm vatten, som driver vattenverken i Norsborg och Lovön på Ekerö, tar man tusentals dricksvattensprover varje år, bland annat för att mäta halterna av PFAS.

– De halter som uppmätts ligger på mindre än en hundradel av Livsmedelverkets hälsobaserade riktvärde, säger Susanne Lindhe, dricksvattenspecialist på Stockholm vatten.

Fyra vattenverk i Stockholm

Problemet är att man i dag inte vet hur de här ämnena påverkar människokroppen, något som forskare oroas av. 

– PFAS finns överallt omkring oss. Det gör att de lätt kommer ut i miljön och våra livsmedel. Väl där tar det hundratals år för dem att brytas ned, säger Lutz Ahrens, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

På SLU håller man just nu på att samla in grund- och dricksvattenprover från alla kommuner. I slutet av året presenterar de en rapport om PFAS-halterna. För i dag finns ingen samlad statistik över hur höga halterna av PFAS är i dricksvattnet. Men när Livsmedelsverket gjorde en enkät svarade 109 av 1 819 dricksvattensanläggningar att det fanns, eller misstänktes finnas. 

I Stockholmsområdet finns det förutom i Norsborg och Lovön, även i Djupdal i Södertälje och Görväln i Järfälla. Vattenverk som tillsammans förser över 1,6 miljoner människor med dricksvatten.

– Sedan länge är det känt att de här ämnena finns i ytvattnet. I Stockholm tar man mycket av dricksvattnet från Mälaren, säger Anders Glynn, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket, som menar att PFAS är det största hotet mot vårt dricksvatten i dag. 

”Mycket utspätt”

I Mälarens avrinningsområde finns några kända platser, som flygplatser och brandövningsplatser, där man vet att utsläpp av PFAS har skett tidigare, berättar Susanne Lindhe.

– Men eftersom Mälaren är stor blir påverkan från de källorna liten, säger hon.

Susanne Lindhe menar att Stockholm vatten har bra kontroll över PFAS, och tycker inte att vi behöver vara oroliga för att dricka vattnet i Stockholm. 

Påverkar hormonsystemet

Men hur farligt är det då egentligen för människor att få i sig PFAS? De djurförsök som har gjorts visar att ämnena i höga doser påverkar sköldkörteln, hormonsystemen och hur fett omsätts i kroppen. 

– Man kan anta att detsamma gäller för människor. Men halterna i dricksvattnet är så låga att jag inte tycker att man ska vara rädd för att fortsätta dricka det, säger Anders Glynn.

Lutz Ahrens på SLU efterlyser mer forskning och menar att bristen på kunskap är ett av de stora problemen med PFAS. 

– Om tio till femton år vet vi hur det påverkar oss, och då är det redan för sent, säger han.

• PFAS är samlingsnamnet för cirka 800 högfluorerade och industriellt framställda kemikalier. Många av dem är giftiga, men bara ett av dem - PFOS - är i dag förbjudet inom EU. 

• När höga halter av PFOS har upptäckts i dricksvattnet har vattenverk runt om i landet fått stänga, bland annat i Tullinge i Botkyrka.