Reportage.

2017-04-04 06:40
Gustavsgården med de tillfälliga containrarna till höger. Bild: Mårten Färlin
Gustavsgården med de tillfälliga containrarna till höger.

Larm i Värmdö: Äldre undernärda och övermedicinerade

Undernärda, övermedicinerade äldre och bostäder i containrar. Gustavsgårdens äldreboende är pressat och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har nu larmat. Hon kan inte längre garantera patientsäkerheten.

Gustavsgårdens äldreboende i Gustavsberg, Värmdö, har varit föremål för kritik under flera år. Verksamheten går back. Man har en anmärkningsvärt hög sjukfrånvaro på drygt 13 procent och generellt svårt att få ihop bemanningen, inte minst utbildad sådan. Över var tionde boende befinner sig i dagsläget dessutom i små containrar som emellanåt har inneburit kalla nätter.  


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Problemen har nu nått vägs ände, och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har slagit larm om undernärda och övermedicinerade äldre. Den låga bemanningen gör att sjuksköterskor bara hinner med de mest akuta insatserna. Hon kan inte längre garantera patientsäkerheten. 

”Det är en ledningsfråga”

Maria Larsson Ajne är chef över omsorgs- och välfärdssektorn i Värmdö kommun. Hon berättar att Gustavsgården har haft problem med att leva upp till krav, regler och rutiner. 

– Vi har gjort handlingsplaner för att lösa bristerna, men inte lyckats med alla delar. Det är en ledningsfråga, säger hon. 

Hon menar att kritiken mot hur man delar ut läkemedel är befogad. 

– Där handlar det framför allt om dementa. När de blir oroliga eller agerar utåt är första steget en omvårdnadsinsats: Kan man lösa oron med exempelvis vila, mat eller massage? Om det inte hjälper så kan läkemedel vara nödvändigt. Här har det brustit, i och med att omvårdnadsinsatsen inte alltid framgår i journalerna. Då vet vi inte om det är gjort. Vi ser också att läkemedel lämnas ut i högre utsträckning än förväntat, vilket kan innebära för stor användning.

– Vad gäller undernäring så är det helt normalt att det är svårare för äldre att tillgodogöra sig näring, det är en del av åldrandet. På andra boenden har vi drygt 40 procent som riskerar att bli undernärda. I fjol hade ett annat 60 procent. Men även här har det brustit i rutinerna för dokumentation i journalerna. 

Men MAS kan ju inte längre garantera patientsäkerheten. Då måste det ändå vara anmärkningsvärt?

– Det betyder naturligtvis att det är allvar. Den höga siffran är en signal och vi jobbar nu med att åtgärda det.

Enligt rapporten beror bristerna bland annat på för lite personal. Hur ska ni lösa det?

– Det handlar om sjuksköterskor, som är svåra att rekrytera. Det är ett bristyrke. Lyckas vi skapa ordning och reda så hoppas vi kunna locka fler. Men jag har fått positiva signaler den senaste månaden och räknar med att få ihop den styrkan vi behöver. 

Nu ska man arbeta med att stärka rutinerna för att säkerställa en god vård. Ledarskapet är a och o, menar Maria Larsson Ajne. 

– Vi kommer att jobba med kompetensutveckling inom demenssjukdomar och bemötande. Dessutom behövs tydliga rutiner och ansvarsfördelning för hur man agerar när de äldre är eller riskerar att bli undernärda.  

Hon riktar samtidigt kritik mot en uppskruvad ton i medierapporteringen, som har förekommit i såväl lokal- som riksmedia. 

– Man har använt ord som ”svält” och ”drogas”. Personalen känner sig nedtyngda och orättvist beskyllda av vad man uppfattar som negativa eller osanna publiceringar. Personalen arbetar hårt, har hela tiden gjort sitt bästa och de har mitt fulla förtroende. De vill nu ha arbetsro och komma tillrätta med problemen. 

”En tickande bomb”

Vänsterpartiets ledamot i vård- och omsorgsnämnden Ali Öztürk, menar att Gustavsgården har varit en tickande bomb. 

– Den började ticka redan för fem–sex år sedan när alliansen underbudgeterade verksamheten och försökte dra ner på personalkostnaderna. Man har inte beaktat lönehöjningar och befolkningsökningar och då håller så klart inte budgeten. Tyvärr struntar man i medborgarnas rättigheter. Det här kommer inte som en överraskning, säger han och kritiserar att alliansen inte har gjort något åt problemen.

– För mer än två år sedan kom Arbetsmiljöverkets anmärkningar. Ändå har man fortsatt på samma ohållbara sätt, samtidigt som man lägger miljoner på en dyr ledningsstruktur. Man skyller de höga kostnaderna på att personalen sjukskrivs för ofta. Men så kan man ju inte resonera, det är inte personalen det är fel på när de blir sjuka. Den enda lösningen alliansen har lagt fram är att sälja ut Gustavsgården och alltså frångå den egna riktlinjen om att hälften av verksamheterna ska ligga under kommunal regi. 

Ansvarig politiker i vård- och omsorgsnämnden, ordförande Jan Dolk (KD), avstår en intervju med ETC Stockholm men skriver i ett sms att ”vi har lagt våra planer och med dem som underlag arbetar vi framåt.”

Segern mot privatiseringen firas med fest

Berit Grundström, 86, som för tillfället bor i en container på Gustavsgården, meddelar att ingen av de boende vill uttala sig i nuläget eftersom den senaste rapporten gäller brister på den medicinska sidan och därmed är frågor som måste besvaras av andra. Men i ett mejl ställer hon trots allt krav till politikerna:

”Allianspolitikerna måste, som oppositionen kräver, satsa mer och ta sitt ansvar. Vi boende är dock glada över segern när det gäller den planerade privatiseringen av Gustavsgården. Den avslogs på senaste kommunfullmäktigesammanträdet. Mycket på grund av att vi i höstas protesterade med en stor demonstration med rullstolar och rollatorer och många deltagare från allmänheten. Denna seger ska firas på en stor fest den 7 april klockan 14.00 på Gustavsgården, där alla är välkomna.”

Turerna på Gustavsgården

Sedan 2011 har Gustavsgården gått nio miljoner kronor back. 

2015 

Värmdö kommuns alliansstyrda vård- och omsorgsnämnd går 40 miljoner kronor back. 

Kommunen riskerar vite på tre miljoner kronor för brister på Gustavsgården, men undkommer. 

2016 

Renovering gör att femton av de drygt 100 boende bor i svårtempererade containrar. 

Personalens sjukfrånvaro 13,3 procent. 

Alliansen vill att Gustavsgården säljs, men förslaget röstas ner. 

Kommunen går plus 157 miljoner kronor. Oppositionsrådet Mikael Lindström (S) menar enligt NVP att det beror på skattesänkningar bekostade av besparingar i välfärden. 

2017 

Kommunens Medicinskt ansvariga sjuksköterska larmar och kan inte längre garantera patientsäkerheten. 

Drygt hälften av de äldre är eller riskerar att bli undernärda. 

De boende kan ha fått lugnande eller ångestdämpande medel i onödan. 

Ibland tre sjuksköterskor på 100 boende; Hinner bara akuta insatser. 

Hälften av 54 timanställda saknar utbildning inom vård- och omsorg. 

Ny arbetsgrupp bestående av nya avdelningschefen, tf enhetschef och MAS ska arbeta med problemen.