Nyheter.

2017-08-25 06:00
  • ” I dag har vi bara möjlighet att bötfälla vid felparkerare, inte om de kör för fort, inte om de kör med dubbdäck, inte om de kör i miljözoner där de inte är tillåtna.  Bild: Yvonne Åsell/SvD/TT
    ” I dag har vi bara möjlighet att bötfälla vid felparkerare, inte om de kör för fort, inte om de kör med dubbdäck, inte om de kör i miljözoner där de inte är tillåtna.
  • Daniel Helldén, trafikborgarråd. Bild: Fredrik Hjerling
    Daniel Helldén, trafikborgarråd.

Kommunala ”trafikpoliser” ska bevaka miljözoner

Många av de trafikbrott som begås i dag utreds inte tillräckligt. Hastighetsöverträdelser, dubbdäcksförbud och överträdelser mot miljözonerna är några av de brott som polisen inte har resurser att prioritera. Därför vill nu trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) att kommunerna själva ska ta över en del av trafik­övervakningen från polisen.

 

I förra veckan gick Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) ut med ett förslag på DN Debatt. Förslaget innebär bland att att Stockholm och andra större kommuner som själva vill ska få ta över trafikövervakningen från polisen. I dag får kommunen endast bötfälla felparkerare, men Helldén menar att de skulle kunna göra avsevärt mer.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Ja, jag tycker att vi borde införa kommunala trafikövervakare. I dag har vi bara möjlighet att bötfälla vid felparkerare, inte om de kör för fort, inte om de kör med dubbdäck, inte om de kör i miljözoner där de inte är tillåtna.

– Det är bara polisen som har möjligheten att lagföra och de har inte resurserna som krävs för att prioritera detta. Det har jag full förståelse för. Men ge oss då möjligheten att ha kommunala trafikövervakare, utifrån de beslut vi fattar. Ge oss rätten att följa upp våra beslut, säger Helldén till ETC Stockholm.

”Överlag positiva reaktioner”

Förslaget har tagits emot väl från de flesta politiska håll, vilket Helldén är nöjd med.

– Ja, det har överlag varit positiva reaktioner. Kritiken har mest varit på teknisk detaljnivå.

Prioriteras de smärre trafikbrotten för dåligt av polisen i dag?

– Ja, det gör de, utifrån att vi fattar beslut om hastigheter och trafiksäkerhet utan att få riktig effekt. Jag tycker att det borde skötas bättre. Samtidigt har jag full förståelse för att polisen prioriterar andra uppgifter. Det här är ett sätt att avlasta dem så att de kan ägna sina resurser åt grövre brott.

Hur ska införandet av dessa ”kommunala trafikövervakare” gå till rent praktiskt?

– Det måste till någon form av utbildning för den här yrkeskategorin, och det är väl en statlig uppgift. Det blir ju en ny yrkeskategori, som inte finns i dag. Det är inte fråga om att det ska vara poliser, men inte heller parkeringsövervakare. De måste ha en relevant och bra utbildning.

”Sparar pengar på annat håll”

Det är ännu inte utrett hur många jobb eller vad det blir för kostnad för Stockholms stad. Men Helldén menar att även om det blir dyrt så sparar staden pengar på annat håll.

– Det är klart att det kostar pengar att göra detta, men det är mycket som vi gör i stan som kostar pengar och där vi kan minska utgifterna genom detta. Till exempel när vi bygger fysiska hinder för att sänka hastigheterna.

Förutom de kommunala trafik­övervakarna så föreslår även Helldén att införa fartkameror i städerna. Hastigheten är den faktor som har störst inverkan på följderna av en trafikolycka och i dag är det bara Trafikverket som får bestämma var fartkameror får sättas upp.

– Vi har ett inriktningsbeslut om att lägga 750 miljoner kronor på trafiksäkerhetsåtgärder i staden, bara för att bilarna inte håller hastigheten. Det är enorma pengar som vi får lägga på att bygga om gator och sätta upp hinder. Med kameror så vet vi att det är en kraftig förbättring.

Sedan 2006 har två kommunala fartkameror suttit uppe på Drottningholmsvägen. Ett försök som har gett lyckad effekt.

– Hastighetsöverträdelserna har gått ner med över 30 procent, tack vare kamerorna. Det finns en bevisad effekt. Det är ju därför Trafikverket sätter upp kameror på sina vägar runt om i landet.

Finns det en miljöaspekt också?

– Ja, om vi bortser från säkerhetsfrågan så vet vi ju att om man håller hastigheterna så blir det ju mindre utsläpp. Det handlar i stort om tre saker: säkerhet, klimat och luftkvalitet. Det görs ingen uppföljning på hur miljözoner för tunga fordon efterlevs. Nu inväntar vi regeringens besked att miljözoner för lätta bilar ska gå igenom. Men om det införs 2020 utan någon uppföljande kontroll så blir det ju tandlöst. Samma med dubbdäcksförbudet vi har i dag. Det är fortfarande 30 procent som kör med dubbdäck på Hornsgatan och det är sällan man ser en kontroll.

Ska de kommunala trafikpoliserna övervaka så att inte fel bilar kör i miljözonerna?

– Ja, det är tanken. Vi har ett enigt remissvar från alla partier i kommunstyrelsen, där vi föreslår att man ska lämna över kontrollerna på kommunala trafikövervakare. Det finns en samsyn i staden att vi behöver få rätt till det här.

Utredningen har föreslagit att miljözoner för lätt trafik införs 2020 i Stockholm. Just nu ligger frågan på näringsdepartementets bord. Problemen med kväveoxidutsläpp från dieselbilar är stora i Stockholm.

– I dag har vi 430 förtida dödsfall om året i länet, på grund av luftkvaliteten, säger Helldén.

Inget beslut om aktuella områden

Exakt vilka områden och stadsdelar som blir aktuella för vilka miljözoner väntar man med att fatta beslut om. Miljözon 2 innebär att bara dieselbilar med Euro 6-klass och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas och uppfyller kraven för Euro 5, får tillåtas i området. I miljözon 3 nekas alla bilar som inte drivs med el eller vätgas.

– Vi har sagt att vi först och främst kommer att införa miljözon 2. Målet är att få upp luftkvaliteten. Sedan kommer vi att gå igenom och utreda allt när miljözonerna är på plats och titta vad som behövs, vad som ger bäst effekt. Men det kommer att komma miljözoner, det är jag helt övertygad om, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén.