Reportage.

2017-10-25 06:00
  • Från årsskiftet fördubblas antalet biljettkontroller ombord på SL:s tunnelbana. ”Vi kommer att fortsätta våra insatser tillsammans med gränspolisen och kontrollanterna”, berättar Martin Lazar på Botkyrkapolisen. Bild: Fredrik Sandberg/TT
    Från årsskiftet fördubblas antalet biljettkontroller ombord på SL:s tunnelbana. ”Vi kommer att fortsätta våra insatser tillsammans med gränspolisen och kontrollanterna”, berättar Martin Lazar på Botkyrkapolisen.
  • Bild: Marcus Ericsson/TT
  • Totalt kostade uteblivna biljettintäkter i SL-trafiken cirka 267 miljoner kronor 2016. Summan för skrivna böter var 40,6 miljoner kronor. Bild: Malin Hoelstad/TT
    Totalt kostade uteblivna biljettintäkter i SL-trafiken cirka 267 miljoner kronor 2016. Summan för skrivna böter var 40,6 miljoner kronor.

Hårdare tag mot plankare på tunnelbanan

Nu ska SL ta hårdare tag mot plankandet på tunnelbanan. Dubbelt så många biljettkontroller ska utföras nästa år. Och polisen kommer att fortsätta finnas med, för att säkra tryggheten för kontrollanterna, men också för att hitta papperslösa.

”Många plankar för att de måste, för att de inte har råd”, menar Sissela Nordling Blanco, gruppledare för Fi i Stockholms stad.

Landstingsstyret vill ta hårdare tag mot fusket i kollektivtrafiken. Från årskiftet kommer SL att dubbla antalet biljettkontroller på tunnelbanan, enligt avtalet med ISS som ansvarar för biljettkontrollen i kollektivtrafiken. Antalet kontroller ska gå från dagens runt 2,7 miljoner kontroller om året till fem miljoner. Fokus läggs på att utöka kontrollerna på kvällar och helger.

– Vissa delar av dygnet är det inga biljettkontroller och då slipper väldigt många igenom. Vill man komma till bukt med fusk och tjuvåkande så måste man öka antalet kontroller på framför allt kvällar och helger, menar Arin Karapet (M), ersättare i trafiknämnden i landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Sommarjobbare tvingades planka

Feministiskt initiativ, som driver frågan om nolltaxa i kollektivtrafiken, menar att ökade kontroller slår hårt mot de med minst pengar i staden.

– Många plankar för att de måste, för att de inte har råd, menar Sissela Nordling Blanco, grupp­ledare för Fi i Stockholms stad, under en paneldebatt i Skärholmen härom veckan. 

– Unga sommarjobbare i kommunen var tvungna att planka för att ta sig till sina jobb i somras, eftersom de inte hade fått betalt än. Det är en klassfråga, fortsätter hon.

Arin Karapet (M) menar i stället att det är fel att blanda in segregation och att det handlar om att återupprätta tryggheten i tunnelbanan.

– Alla måste göra rätt för sig, oavsett vad man har för bakgrund. Det kan aldrig vara en ursäkt att inte betala, menar han.

Utökade biljett­kontroller

Kostnaden för biljettkontroller ligger i dag på 41,9 miljoner kronor om året. Men trots fördubblat antal kontroller kommer inte kostnaden skjuta i höjden utan hamnar på 43,1 miljoner kronor. Något som trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) tackar en lyckad upphandling för, enligt en artikel i SVD 26/7.

Totalt kostade uteblivna biljettintäkter i SL-trafiken cirka 267 miljoner kronor 2016. Summan för skrivna böter var 40,6 miljoner kronor, men eftersom alla inte betalar sina böter är intäkterna lägre än kostnaden för kontrollerna, enligt SVD.

– Det man har sett är att ökade biljettkontroller gör att fler börjar betala för sig, och att vi får in mycket via tilläggsavgifter. Antalet icke betalande resenärer minskar och de betalande resenärerna ökar. De här insatserna kommer att leda till att det täcker kostnaderna och inbringar pengar till kollektivtrafiken, säger Arin Karapet (M).

Sissela Nordling Blanco (Fi) menar att det kommer att leda till ökad isolering för många redan utsatta.

– Att röra sig fritt är ett sätt att bryta isolering och sociala klyftor, men många har i dag inte pengar för att flytta sig från en punkt till en annan, säger hon och jämför med till exempel högkostnadsskyddet som finns för mediciner.

– Vi har lyckats få igenom vissa saker, som att SL-kort ska ingå i normen för ekonomiskt bistånd.

Hon lyfter även miljöaspekten.

– Vi måste ställa om vårt samhälle så att det inte bygger på privatbilism. Det skulle göra stor skillnad om kollektivtrafiken var gratis.

– Vi kommer att fortsätta våra insatser tillsammans med gränspolisen och kontrollanterna, säger Martin Lazar på Botkyrkapolisen.

Sissela Nordling Blanco (Fi) är starkt kritisk till att gränspolisen finns med.

– Det är okej att polisen finns där i ett kort perspektiv, för att säkra tryggheten hos de som arbetar, men inte att de tar tillfället i akt för att jaga papperslösa. Fi är för öppna gränser. Vi tycker absolut inte att tunnelbanan ska användas till gränskontroller, säger hon.