Utdrag.

2017-12-13 06:00
Alliansens gruppledare i Stockholmslandstinget Anna Starbrink (L), Gustav Hemming (C), Ella Bohlin (KD) och Irene Svenonius (M) besöker Brommaplans vårdcentral i november i år.  Bild: Lars Pehrson/SvD/TT
Alliansens gruppledare i Stockholmslandstinget Anna Starbrink (L), Gustav Hemming (C), Ella Bohlin (KD) och Irene Svenonius (M) besöker Brommaplans vårdcentral i november i år.

En splittrad och marknadsstyrd vård

Stora ord och ideologiska visioner har gått hand i hand med införandet av en vårdvalsmodell i det Moderatstyrda Stockholms läns landsting. Men i praktiken har förändringarna lett till höga kostnader, förstärkt segregation, försämrad samordning och upp­luckrad kontakt mellan forskning och praktik. Mats Wingborg och Magnus Nilsson har granskat vårdvalets effekter.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Vårdval Stockholm är historien om när patienter började be­traktas som konsumenter. Eftersom fri konkurrens funge­rar bra inom andra samhällsområden var förhoppningen att marknaden skulle kunna utnyttjas även för att förbättra sjuk­vården. I samspelet mellan aktiva patienter och en mångfald av privata vårdföretag, skulle vårdköerna, tänkte man, krympas, vårdkvaliteten höjas och kostnaderna minskas. ”Ge makten till patienterna” löd slagordet.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


I dag finns facit av experimentet i form av en alltmer frag­mentiserad vård med avtagande förmåga till samordning. Poli­tikerna har gett upp ambitionen om sammanhållna vårdkedjor och möjligheten att styra var vård ska etableras. Ansvaret har i stället allt mer överlämnats till patienterna och deras anhöriga. Sjukvårdens organisation bidrar till att förstärka i stället för att minska klassklyftorna. De skenande kostnaderna tvingar fram besparingar på sjukhusen. Sambandet mellan forskning och praktik har luckrats upp.

I maj 2015 berättade Dagens ­Nyheter historien om Åke Söder­lind som då just fyllt 90 år. Under 16 månader hade han fått träffa 66 olika läkare och fått 30 olika mediciner utskrivna. Vid intervjutillfället skulle han dagligen ta tio olika läkemedel och ytterligare nio vid behov. De nitton läkemedlen hade skri­vits ut av nio olika läkare. Med svåra smärtor i buken längtade Söderlind efter ett slut på rundgången, efter en ansvarig läkare som kunde ta ett samlat ansvar för hans sjukdomssituation, en läkare som kunde ta sig tid att gå igenom journalanteckning­arna från början.

Lars Andersson, 88 år, lider av prostatacancer och muskel­reumatism. För prostatacancern går han till en vårdgivare inom vårdvalet och för muskelreumatismen till en annan. Alla läkemedel han får har olika former av biverkningar. Valet av läke­medel handlar därför bland annat om vilka och hur kraftiga biverkningar som ska tillåtas uppkomma. En vanlig biverkning är ökad trötthet. Problemet är att de mediciner som valts av de två vårdgivarna förstärker de negativa biverkningarna, i detta fall just trötthet. När Andersson ställer en fråga om detta till de bägge vårdgivarna konstaterar båda att de inte har någon insyn i vad den andra vårdgivaren gör. De har inte heller möjlighet att se vårdjournaler från den andra vårdgivaren. De två vård­systemen som Lars Andersson har hamnat i betalas av samma aktör, Stockholms läns landsting, men är isolerade från varand­ra, och fungerar utan någon som helst samordning.

Välkommen till Vårdval Stockholm.•

Det moderna skyltfönstret

I tolv år har Moderaterna och den borgerliga alliansen styrt över Stockholms läns landsting. I boken ”Det moderata skyltfönstret – tolv år i Stockholms län” granskar åtta skribenter hur landstinget har förändrats under den här tidsperioden, med stort fokus på hur Stockholm kan ha landets dyraste vård, men långt ifrån den högsta kvaliteten.

Boken ges ut av Premiss förlag, en del av Arenagruppen, i samarbete med ­Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting.

ETC Stockholm har fått ett utdrag ur inledningen till Magnus Nilssons och Mats Wingborgs kapitel om Vårdval Stockholm och den marknadsstyrda vården.