Nyheter.

2017-06-16 06:00
  • Barn- och ungdomsenheten i Hägersten-Liljeholmen står inför en omorganisation till följd av ett budgetunderskott på 30 miljoner kronor. Fem av totalt tio chefer har valt att säga upp sig efter att planerna på omorganisation blev kända.  Bild: Jessica Gow/TT
    Barn- och ungdomsenheten i Hägersten-Liljeholmen står inför en omorganisation till följd av ett budgetunderskott på 30 miljoner kronor. Fem av totalt tio chefer har valt att säga upp sig efter att planerna på omorganisation blev kända.
  • ”Det här är väldigt allvarligt och drabbar socialsekreterarna, och ytterst barn och ungdomar. Flera chefer har sagt upp sig, men jag vet inte om det slutar där.", säger Liselott Persson-Öhrn, enhetschef på barn- och ­ungdomsförvaltningen.  Bild: Jonas Ekströmer/TT
    ”Det här är väldigt allvarligt och drabbar socialsekreterarna, och ytterst barn och ungdomar. Flera chefer har sagt upp sig, men jag vet inte om det slutar där.", säger Liselott Persson-Öhrn, enhetschef på barn- och ­ungdomsförvaltningen.

”Det är barnen som kommer att drabbas”

Barn- och ungdomsenheten i stadsdelsförvaltningen måste spara pengar ­­– då drabbas personalen. Efter ett förslag om ”omorganisation” väljer nu fem chefer att säga upp sig eftersom de inte känner förtroende för ledningen. 

Nyligen rapporterade ETC Stockholm om hela vårdgrupper inom socialtjänsten som säger upp sig på grund av dåliga arbetsförhållanden. Då replikerade Stockholms stad med att förvaltningarna jobbar med en handlingsplan som ska förbättra arbetssituationen. Nu visar det sig att socialförvaltningen i Hägersten-Liljeholmen styr helt i motsatt riktning. Och det har fått konsekvenser.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Hälften sade upp sig inom två veckor

Hälften av cheferna, fem av totalt tio, på barn- och ungdomsenheten i Hägersten-Liljeholmens socialförvaltning har valt att säga upp sig inom två veckor. Det uppger flera socialsekreterare och chefer på enheten som ETC Stockholm har varit i kontakt med. Bland de som nu har sagt upp sig är tre biträdande enhetschefer och en enhetschef. Även två socialsekreterare har valt att sluta. 

Anledningen till personalflykten är ett förslag om en omorganisation som socialförvaltningens ledning presenterade i början av maj. Förslaget berör inte minst enhetens chefer: Fyra enhetschefer ska bli två och sex biträdande enhetschefer ska bli fem. Dessutom ska tre socialsekreterare bort. 

­– Det här är väldigt allvarligt och drabbar socialsekreterarna, och ytterst barn och ungdomar. Flera chefer har sagt upp sig, men jag vet inte om det slutar där. Många socialsekreterare har meddelat att de har sökt nya jobb, och fler lär vara på gång, säger Liselott Persson-Öhrn, som är enhetschef på barn- och ungdomsförvaltningen. 

Hennes tjänst kommer inte att finnas kvar, och hon vet inte hur hennes framtid på organisationen ser ut. Men hon har än så länge inte sagt upp sig. Hon berättar att förslaget betyder att de biträdande cheferna, som jobbar operativt närmast socialsekreterarna, ska få utökat uppdrag, bland annat i form av personalansvar. Något de tidigare inte har haft. 

­– Förslaget är inte realistiskt och genomtänkt. Arbetsgrupperna kommer att bli för stora och jag tror vi alla är överens om att det inte är bra. Det strider även mot Stockholms stads handlingsplan om mindre arbetsgrupper och fler tillgängliga chefer. Det här går helt i motsatt riktning. 

Många känner att de inte längre har förtroende för ledningen och därför inte kan jobba kvar, menar en socialsekreterare som har jobbat på enheten i många år.

– Det här är starten för ett sjunkande skepp, säger hen. 

­En annan socialsekreterare menar att det här kommer att påverka familjerna. 

– Den här typen av omorganisationer ger ringar på vattnet. Arbetsgrupperna kommer att få ett för högt tryck och det är barnen som kommer att drabbas. 

Budgetunderskott på 30 miljoner

Omorganisationen kommer till följd av ett budgetunderskott på barn- och ungdomsenheten på omkring 30 miljoner kronor, som ledningen nu har beslutat att försöka komma tillrätta med. 

Ytterligare en socialsekreterare som har jobbat på enheten berättar att underskottet beror på att stadsdelsförvaltningen i flera år har valt att möta den verkliga arbetsbelastningen. Och det har kostat pengar – mer pengar än tillhandahållen budget.

– Det är externa konsulter och primärt vanliga personalkostnader det handlar om. Kostnader de har dragit på sig för att göra situationen för personalen och klienterna dräglig. Det här har gjort att arbetssituationen har varit bra, jämfört med många andra socialförvaltningar. Vi har mått bra, och varit tillgängliga för klienterna.

”Det är en tankevurpa”

Samtliga fyra socialsekreterare som ETC Stockholm har pratat med uppger att socialförvaltningen i Hägersten-Liljeholmen i många år har varit välfungerande. Vissa har jobbat där i uppemot 15 år och för somliga barn varit en nära livslång kontakt. Men nu är det många som ser sig om efter nya arbetsplatser.

Personalen motsätter sig inte att något måste göras åt den dåliga ekonomin. Men det finns ingen uttalad lösning på hur personalen ska kunna arbeta rättssäkert med en drastiskt minskad personalstyrka, annat än att ”inleda färre utredningar” eller ”arbeta effektivare”. 

­– Det här går för många inte ihop. Vi ska bli färre och samtidigt jobba mer effektivt? Det är en tankevurpa. Man väljer att agera drastiskt och fort mot en välmående socialtjänst. Processen skapar en kris som gör att folk mår dåligt och inte vill vara kvar. Det känns förjävligt. 

Enligt den fjärde socialsekreteraren lär konsekvensen för verksamheten också bli fler konsultföretag i stället för fast anställda. 

­– Förändringen sänder ut signaler om att en socialtjänst i offentlig regi inte är en arbetsplats som uppmuntrar erfarna socialsekreterare att stanna kvar. Kvar blir de privata konsultbolagen.

Enhetschefen Liselott Persson-Öhrn menar att omorganisationen är en orimlig nödlösning på ett problem som inte går att lösa på kort sikt. 

­– På lång sikt hade man däremot kunnat se över bemanningen och vårdkostnader. Man hade kunnat jobba mot andra arbetssätt som öppen vård, vilket kostar mindre än placeringar på hem. 

”Vänt och vridit på alla stenar”

Toni Mellblom är chef för social omsorg i Hägersten-Liljeholmen. Han menar att ledningen har vänt och vridit på alla stenar för att komma tillrätta med underskottet, även de som Liselott Persson-Öhrn nämner ovan. 

­– Vi har försökt, men inte nått ända fram. Därför har vi nu bedömt att det behövs en ny organisation som skapar förutsättningar för en mer strategisk och samordnad ledning och styrning, där vi arbetar kunskapsbaserat, rättssäkert och resurseffektivt.

Socialsekreterare menar att de inte kommer att kunna arbeta rättssäkert i den nya organisationen. 

– Vi lägger inga förslag som inte ger sådana förutsättningar. 

– Det är tråkigt att flera slutar, men vi hoppas att så många som möjligt väljer att stanna kvar och ger det här en chans. Vi har trots allt inte infört ändringen ännu. 

Toni Mellblom berättar även att en av cheferna har tagit tillbaka sin uppsägning. Sacos fackförening på Hägersten-Liljeholmen avstår att kommentera eftersom förhandlingar pågår.