Nyheter.

2017-10-27 06:00

Åhléns city hyvlar 98 tjänster

När Åhléns city omorganiserar i personalstyrkan tvingas 14 heltidstjänster och 84 deltidare gå ner i arbetstid

”Det är jättetråkigt. Alla dessa 98 personer blir personligt drabbade. Det kanske är just den tusenlappen som gör att man får månaden att gå runt”, säger Lilian Mårelius, fackklubbsordförande på Åhléns city.

Det går tungt för Åhléns. Elva varuhus i Sverige har tvingats stänga de senaste åren och nu påverkas även flaggskeppsbutiken vid Sergels torg av det utsatta ekonomiska läget. I februari sades runt 50 personer upp från Åhléns city och från årskiftet kommer 98 ytterligare tjänster att hyvlas i arbetstid på varuhuset. 14 heltidstjänster och 84 deltidsanställda, samtliga butikssäljare, måste då gå ner i arbetstid.

– Jag tycker att det är jättetråkigt. Alla dessa 98 personer blir personligt drabbade, säger Lilian Mårelius som är ordförande för lokala fackklubben på Åhléns city.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Dessutom kommer alla vi som arbetar i huset självklart att få det tuffare, då våra kollegor inte är på plats lika många timmar. Att sälja, plocka varor, städa och så vidare ska hinnas med men med mindre personal­resurser.

Hon menar att företaget förlorar kompetens och att branschen blir ett genomgångsyrke, eftersom det är svårt att försörja sig.

– Vi tappar många duktiga medarbetare som inte kan jobba kvar på grund av minskad inkomst, säger Lilian Mårelius.

Maria Patriksson är informationsombudsman på Handelsanställdas förbund i Stockholm och starkt kritisk till hyvlingen på Åhléns city.

– Det är helt vansinnigt så klart, att man ska kunna hantera människor på det sättet. Jag tror inte att folk är medvetna om att det här kan drabba alla, även banktjänstemän, säger hon.

En oro för många

Lilian Mårelius förklarar hur det påverkar de drabbade i personalen.

– Att gå ner i anställningstid utan att man själv har valt det innebär för många en oro för hur man ska klara försörjningen. Att försöka att få jobba extratimmar om det dyker upp och att börja se sig om efter annat jobb för att få sin ekonomi att gå ihop. Detta innebär stress och risk för sjukskrivningar.

Enligt Handels siffror är genomsnittslönen för en heltidstjänst för en person som har jobbat ett antal år runt 28 000 kronor i månaden, inklusive ob-tillägg. Men det varierar mycket. Grundlönen, utan ob, är med högsta branschvana 22 964 kronor i månaden.

– De heltidare som går ner i tjänstgöringsgrad förlorar runt 25 procent av sin inkomst. Det är mycket. När det gäller deltidarna så rör det sig om cirka 10 timmar per månad för de flesta av dem som ska gå ner i tid. Det kanske inte låter så farligt, men det blir mindre pengar i plånboken. Och det kanske är just den tusenlappen som gör att man får månaden att gå runt, säger Lilian Mårelius.

Weronica Nilsson är kommunikationschef på Åhléns city. Hon menar att företaget är tvungna att genomföra åtgärder när branschen står inför stora förändringar.

– Vi behöver agera för att möta de förändringar som sker i vår omvärld med digitalisering och nya konsumtionsmönster. En del av detta är att vi ser över vår organisation för att kunna fortsätta vara lönsamma framåt, säger hon.

”Fanns ingen annan lösning”

Totalt arbetar omkring 550 personer på Åhléns city. Varuhuset står inför stora utmaningar och det fanns ingen annan lösning än att hyvla i arbetstiden, menar Weronica Nilsson.

– För att kunna bemanna på bästa sätt har vi varit tvungna att omfördela timmar. I förhandlingarna med facket har vi diskuterat flera olika lösningar för att kunna bemanna med så hög tjänstgöringsgrad som möjligt, och det finns också kvar heltidare på varje avdelning.

Hon har förståelse för de anställda som drabbas.

– Det är klart att vi förstår och känner med dem som påverkas av denna omorganisation. Hade vi sett att det skulle gå att organisera på något annat sätt utifrån våra förutsättningar så hade vi gjort det. Men när vi tittar på hur detaljhandeln och kundbehoven ser ut i dag så måste vi göra dessa förändringar. Ett lönsamt och livskraftigt företag blir också en tryggare arbetsplats för våra medarbetare i längden, säger Weronica Nilsson.

Lilian Mårelius förstår att branschen har det tufft, men tror att det hade gått att lösa på annat sätt.

– Det är tufft för branschen i helhet och vi drabbas också av vikande försäljning. Det måste självklart göras åtgärder så det blir förändring, men att vi har tillräckligt med personal som kan sälja och se till att det finns varor och att det är en inspirerande butiksmiljö är väldigt viktigt. Man kan förändra vår arbetsmetodik på många sätt så vi får tid för kunderna, tid att sälja så vi tjänar pengar, säger hon.

Ständig jakt på fler arbetstimmar

Arbetsmarknaden genomgår en stor förändring och normen om tillsvidaretjänst på heltid är på väg att försvinna, menar Lilian Mårelius.

– Ska man behöva ha flera jobb för att kunna försörja sig? Som i USA.

Hon menar att den ständiga jakten på flera arbetstimmar skapar stress och osäkerhet.

– Alla vill inte jobba heltid, men de som vill ska ha den möjligheten. Man ska inte tvingas ner till färre timmar. Risken är att hyvling sprider sig till fler branscher, speciellt tror jag att det kommer att drabba många kvinnodominerade LO-yrken, säger Lilian Mårelius och avslutar med en uppmaning:

– Det ska inte vara möjligt för arbetsgivare att hyvla. Fler behöver engagera sig fackligt och politiskt för att hindra att det blir försämringar i arbetsrätt och annat som försämras i samhället.

Hyvling

När anställda sägs upp måste arbetsgivaren följa Lagen om anställningsskydd (LAS) och de turordningsregler som finns. Den som anställts sist ska sägas upp först. Hyvling innebär att arbetsgivare ger de anställda färre arbetstimmar – i stället för att säga upp. Genom hyvling av arbetstid kan arbetsgivaren kringgå turordningsregler och uppsägningstid.

I kollektivavtalen för butiksanställda finns ett visst skydd vid hyvling. Man kan inte få sina timmar minskade från en dag till en annan, i stället får de drabbade en omställningstid som motsvarar uppsägningstiden enligt LAS. Det innebär en till sex månader, beroende på hur länge man har varit anställd. Under omställningstiden behåller man sin vanliga lön och sina timmar.

Källor: Handels och HRF