Slutreplik. .

2017-04-06 07:00
”Vi oroas över att Fortum väljer att driva kolkraftverket mer än i yttersta nödfall av kostnadsskäl därför att såväl kolet som utsläppsrätterna fortfarande är billiga”, skriver debattörerna. Bild: TT
”Vi oroas över att Fortum väljer att driva kolkraftverket mer än i yttersta nödfall av kostnadsskäl därför att såväl kolet som utsläppsrätterna fortfarande är billiga”, skriver debattörerna.

Vi vill slippa eldande med kolkraft som inte behövs

Vi tackar Fortum värme för ett konstruktivt svar på vår artikel om kolkraften i Värtan. Vi vill framhålla att vi uppskattar Fortums ansträngningar för en tidigarelagd avveckling av kolkraftverket, och att bolaget tagit intryck av den långvariga kritiken mot kolkraftverket placerat mitt i Stockholm. 

Vi gläds också åt att Fortum stödjer att antalet tillgängliga utsläppsrätter minskar på den europeiska marknaden.

Vi är också väldigt positiva till satsningar på spillvärme, öppna nät samt den pilotanläggning för biokol som tagits i drift i Högdalen. Den är ett exempel för andra kommuner och fjärrvärmeaktörer och tekniken bör kunna skalas upp snabbt över hela landet.

Det vi har lite svårt att förstå är den varning för kallduschar kommande kalla vintrar ifall kolkraften avvecklas snabbare än 2022. Vad vi förstår så motsvarar den nya biobränsleanläggningen i stort sett samma kapacitet som kolkraftverket. Vi har viss förståelse för att kolkraftverket behöver hållas som reservaggregat i nödfall till 2022, tills energieffektiviserande åtgärder och andra satsningar ger full effekt. 

Av klimatskäl anser vi att det är bättre att i första hand använda eldrivna värmepumpar som topplast-alternativ även om det innebär högre kostnader. Vi oroas över att Fortum väljer att driva kolkraftverket mer än i yttersta nödfall av kostnadsskäl därför att såväl kolet som utsläppsrätterna fortfarande är billiga. 

Det är ett observandum att bolaget, trots en tilldelning om nästan 3,8 miljoner utsläppsrätter för perioden 2015–2020, sett det som nödvändigt att köpa ytterligare 100 000 utsläppsrätter, enligt vad som framgår av artikeln. Betyder det att Fortum är tvingade att köpa upp ytterligare utsläppsrätter fram till 2020 ifall kolkraftverket används fortsättningsvis? 

Slutligen håller vi med om att det viktigaste för att Stockholm och Sverige ska komma ner till nollutsläpp av växthusgaser är att vi investerar ännu mer i energieffektiviserande åtgärder och förnybar energi. Samtidigt behöver vi se till att effektiviseringarna inte leder till olika former av rekyleffekter där vi konsumerar mer värme och el därför att det är så tillgängligt till låga priser. Den bästa energin är den som inte används.

För att få fart på dessa investeringar är det också viktigt med tydliga och tidiga slutår för när fossil energi inte längre får användas. Då får energiaktörer klart för sig spelreglerna, och då har vi en chans att nå klimatmålen.

Fotnot: Med detta inlägg sätter vi streck i debatten. 

Yngve Sundblad, Torbjörn Vennström, Sebastian Dawson, Eva Lenke & Robin Zachari 
Yngve Sundblad & Torbjörn Vennström, Klimataktion Stockholm, Sebastian Dawson, Jordens Vänner Stockholm, Eva Lenke, Fossil Free Stockholm, Robin Zachari, Skiftet