Debatt. .

2016-07-04 15:55
"En stor andel nyrenoverade lägenheter görs tillgängliga till nya hyresgäster med större köpkraft." Bild: Privat
"En stor andel nyrenoverade lägenheter görs tillgängliga till nya hyresgäster med större köpkraft."

Varför vi ockuperar nya Allmänna Aulan i Hagsätra

Vi har med anledning av en mängd skäl beslutat oss för att ockupera och öppna upp ett utrymme som länge saknats i Hagsätra – för att tjäna ett syfte som länge ignorerats. Välkommen till Aula för allmänheten!

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Hagsätra, en förort i södra Stockholm med lägre medelinkomst än resten av landet, hade fram till för några år sedan tillgång till en stor och välplanerad allmännytta.

Hela Hagsätra ägs numera av privata hyresvärdar. Inte en kvadratcentimeter allmännytta kvar. Merparten, inklusive hela centrum, tillhör Ikea-ägda bostadsbolaget Ikano Bostad. Deras närvaro i denna förort är knäckande.

När du anländer med tunnelbanan möts du av 15 ofantliga flaggor som vajar vakande runt torget. Det är inte Hagsätra-flaggor som välkomnar dig till förorten, det är Ikano-flaggor som markerar vem som äger förorten. När festligheter anordnas på torget heter de saker som "Ikanodagarna". En ungdomsgård som finansierades offentlig låg förut på torget intill biblioteket men försvann plötsligt några år sen. Nu ligger den på baksidan av ett svårfunnet hus i utkanten av orten. Den nya ungdomsgården ägs av Ikano som också anställt säkerhetspersonal på heltid att övervaka de få ungdomar som hittat dit. Det är rimligt att anta att denna fula omvandling bara utgör en del av en större ansträngning att rensa bort önskade element från deras egendom. Precis som den generella ambitionen kring hela deras territorium att höja markvärdet i praktiken innebär utrensning av önskade element från befolkningen. Metoden är enkel: gör det ekonomiskt omöjligt att stanna.

Under ett antal år har vårt lokala aktivistnätverk, Linje 19, försökt uppmärksamma problemet och samla stöd emot Ikanos järngrepp om Hagsätra. Varje gång har vi blivit avvisade från platsen. Platsen som alltså är ett offentligt torg. Alla våra försök att affischera om möten har genast motarbetats. Allt rivs ner av Ikanos anställda. Den tunga närvaron av ägaren kommer med ett allvarligt demokratiunderskott, som inskränker på en i annat fall lagskyddad frihet att uttrycka missnöje eller ilska över makthavare. Boendeansträngningar att ställa sig i vägen för renoveringsplaner och hyreshöjningar möts av ständigt skiftande taktiker från bolaget. Inga förhandlingsmöten hålls numera med mer än ett hushåll åt gången, vilket resulterar i att boende saknar möjlighet att kommunicera med varandra och bemöta företaget med en samlad röst. Demokrati är en stadigt tynande lyx i området.

När den allra sista andelen allmännytta såldes av staden 2012 (totalt 1700 lägenheter som köptes av Ikano i ett enda svep), med stadsborgarrådet Sten Nordin och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson i spetsen, använde de argumentet. Men vi har inte fått några indikationer på att dessa resurser kommit oss till godo. Resurser har helt enkelt stulits från oss. Och sålts till fördel för privata vinster. Detta har utgjort en del av stadens policy att "revitalisera staden" genom uppifrån skapade idéer om stadsförnyelse som drivs på av privata aktörer och investeringar utifrån. En politik som bygger på att öka vår konsumtion och ersätta allmänna ytor med kommersiella, där enbart de som har råd kan vistas.

Ikano är ett företag som njuter av särskilt fördelaktiga omständigheter vad gäller vinster på folks hem. Ikano Bostad köpte allmännyttan billigt, från en regering som var ivrig att göra sig av med varenda kvadratmeter allmänning och offentlig verksamhet. För att genomföra köpet tar de lån från sin egen bank, Ikano Bank. Räntorna från lånen behålls därmed inom en och samma familj. Sedan köper de allt renoveringsmaterial och möblemang från sin pappa, Ingvar Kamprad, som äger Ikea. De installerar Ikea-kök där inga nya kök behövs men som trots detta höjer marknadsvärdet på lägenheten. Därefter höjer de hyran med 63%. Företaget får med andra ord genom denna fördelaktiga deal med staten ett monstruöst bidrag för att så kunna tjäna ännu mer pengar, som betalas in av enskilda hyresgäster. Dessa hyresgäster får ingen insyn eller talan i fråga om vilka renoveringsåtgärder de anser nödvändiga eller vilka förändringar de har råd med. Ikano Bostad har med tydlighet visat att de är ointresserade av hyresgästernas ekonomiska verklighet. Eller: de är intresserade av hyresgäster vars verklighet motsvarar bolagets vinstkalkyl. De hyresgäster som till varje pris känner att de vill få tillbaka sina hem tvingas leva med högre kostnader och ökad fattigdom, medan de som verkligen inte kan flytta tillbaka till sina hem efter renoveringarna tvingas flytta någon annanstans, ingen vet var.

Fyra äldre boende i Hagsätra har begått självmord efter besked om hyreshöjning och vräkningshot. En stor andel nyrenoverade lägenheter görs tillgängliga till nya hyresgäster med större köpkraft.

Vi har med anledning av alla ovan nämnda skäl beslutat oss för att ockupera och öppna upp ett utrymme som länge saknats i Hagsätra – för att tjäna ett syfte som länge ignorerats.

Byggnaden vi ockuperar är förutom grundskolan den enda kvarvarande strukturen i denna förort som inte privatiserats. Men den har stått tom i ett årtionde. Vi ser detta som ett enormt slöseri av allmänhetens resurser. Beslutet att privatisera centrum och sälja ut hela allmännyttan var aldrig en idé förankrad bland befolkningen.

Vi behöver ett utrymme – det enda utrymmet kvar i denna förort som bär på denna potential – för att diskutera vårt missnöje och för att kollektivt och demokratiskt planera hur vi ska handskas med den vulgära utvecklingen i vår förort.

Tacksamt nog råkar byggnaden vara en gammal aula som tidigare användes av den intilliggande skolan men som de inte längre har råd att hyra. Skolan skulle tjäna enormt på att ha tillgång till denna vackra gamla pärla till aula men personalen har inte handlingsutrymmet att ta det i bruk. Vilket vi, de boende däremot har.

Vi ser denna ockupation som mer än en nödvändighet, det är ett ansvar. Genom att skapa ett utrymme där vi kan diskutera hur vi ska vinna tillbaka makten över vår stadsdel öppnar vi på samma gång upp en ny allmänning, upprättar en front mot privatiseringsförtrycket och ställer oss i vägen för de ekonomiska vräkningar som karaktäriserar så många bostadsområden idag.

Dessa hus må tillhöra någon annan, men dessa hem tillhör oss. Och med vetskapen om att samma hem vi lägger ner vår livskraft på att bo in, så enkelt utnyttjas som verktyg för vinstmaximering, ser vi det som att rådande ägandeförhållanden som styr över livsvillkoren i Hagsätra inte längre kan fortsätta. Arbetande människor har betalat för underhåll av dessa byggnader sedan de byggdes. Arbetande människor har gjort dessa kvarter till vad de är. Givetvis ska då arbetande människor kollektivt ha bestämmanderätt och förvaltningsrätt över dem. Vi kräver att alla som nu bor i Hagsätra ska kunna bo kvar – och att dessa egendomar som tidigare tillhört allmännyttan avprivatiseras.

Välkommen till Aula för allmänheten på Glanshammarsgatan 9 i Hagsätra!