Debatt. .

2017-04-20 07:00
 Bild: Fredrik Sandberg/TT

Under all kritik att ­exploatera folks rädsla

Efter våldsdådet på Drottninggatan misstänkliggörs papperslösa personer, inte minst av politiker. Vi i nätverket Ingen människa är illegal är i kontakt med och ger stöd till personer utan papper, en heterogen grupp i alla åldrar; barn, unga, gamla. 

Vi möter familjer och ensamstående, religiösa och ateister, hbtq-personer och heteronormativa. Det alla dessa människor har gemensamt är att de blivit utsatta för politiskt eller ekonomiskt förtryck först i sina hemländer och nu av den svenska staten.

Våldsbejakande personer finns i alla samhällsgrupper. Att peka ut en viss samhällsgrupp såsom papperslösa som ”potentiella terrorister” är ett populistiskt beteende som underblåser den islamofoba och rasistiska strömning som växer sig stark i anti-terrorismens spår. Att politiker exploaterar människors rädsla efter lastbilsattacken med förslag som strider mot mänskliga rättigheter och asylkonventionen är under all kritik. 

Det finns ingen orsak att vara mer rädd för de som kallas papperslösa, än för andra människor.

Att vara papperslös är att förnekas sin rätt att finnas. Att inte ha någon plats där en är tillåten att vara. Alltid riskera att frihetsberövas och deporteras trots att en inte begått något annat brott än att finnas till. 

Ingen Människa är illegal erkänner inga nationsgränser annat än som politiska konstruktioner som vi saknar både moralisk skyldighet och intresse att upprätthålla. En människa som är född på en plats har inte större rätt till den än någon annan. 

Vi är alla lika värda oberoende av var vi föds, men medborgarskapet ser till att vi inte får samma rättigheter. 

 

Nätverket Ingen Människa Är Illegal  
Stockholm