Debatt. .

2017-02-03 05:06
”Vi vill se ljuset i tunneln – inte från billyktor, utan från ansvarstagande politiker och myndigheter som tar klimatet på allvar”, skriver Marica Lindblad. Bild: Jessica Gow/TT
”Vi vill se ljuset i tunneln – inte från billyktor, utan från ansvarstagande politiker och myndigheter som tar klimatet på allvar”, skriver Marica Lindblad.

Tunnelseende vid vägbyggen

Klimathotet är på riktigt, med stigande temperaturer och ständigt nya värmerekord.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Just nu planeras och byggs fler och större vägar än på länge i Stockholmsregionen. En ohållbar utveckling som frontalkrockar med våra klimatmål.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Massiv kritik har riktats mot vägprojektet ”Östlig förbindelse” och parallellt pågår därtill ett intensivt arbete för att driva fram ”Tvärförbindelse Södertörn”. Tvärförbindelsen är en direkt förlängning av Förbifart Stockholm – en tillkommande väg som är ännu längre än förbifarten, mellan E4/E20 och Nynäsvägen. Motorvägen ska dras genom hela Huddinge – skära rätt igenom riksintresse för friluftsliv, naturreservat och gröna kilar.

Det är ytterst anmärkningsvärt, att det gamla vägprojektet ”Södertörnsleden” som levt sedan 1940-talet, återuppstått som en fågel Fenix och nu planeras för långt större trafikflöden än tidigare! Och detta pågår helt utan ett klimatperspektiv. Hur är det möjligt? Är regeringen medveten om att Tvärförbindelse Södertörn fortskrider utan några presenterade klimatanalyser?

 Ny teknik och mer klimatsmarta bränslen är bra, men forskning visar trots allt att vinsten med bränslesnålare bilar ”äts” upp av den trafikökning som sker när nya vägar tillkommer. Att fler vägar leder till mer trafik, är vetenskapligt bevisat!

Enda möjligheten att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, är att drastiskt minska personbilstrafiken och hålla nere lastbilstransporterna. Trafikverkets klimatscenario visar att Stockholm, Göteborg och Malmö måste minska sin biltrafik med 30 procent fram till år 2030 (räknat på nivåerna för 2010), detta för att Sverige ska kunna uppfylla sina klimatåtaganden. 

Hur tänker Trafikverket, regeringen, Huddinge kommun och andra aktörer kring ökande utsläpp? Vilken klimatpåverkan har vägbyggen och större trafikmängder?

 I det fall Tvärförbindelse Södertörn skulle byggas i tunnlar, blir ingreppen betydligt mindre i naturmiljön och löser till viss del bullerproblematiken. Detta är positivt, till skillnad mot det gamla vägprojektet Södertörnsleden som planerades helt i ytläge. Men snabba tunnlar och genare vägar uppmuntrar också till mer personbilsåkande och mer godstransporter.

 Tunnlar i all ära, men tunnelseende vid infrastrukturbyggen har vi inte råd med. Klimathotet är på riktigt, med stigande temperaturer och ständigt nya värmerekord.

Vi vill se ljuset i tunneln – inte från billyktor – utan från ansvarstagande politiker och myndigheter som tar klimatet på allvar!

Marica Lindblad (MP) 
Kommunalråd Huddinge