Debatt. .

2017-05-04 07:00
Bild: Stina Stjernkvist/TT

Stärk demokratin i hela Stockholms stad

Stockholm är en splittrad stad. I vissa delar av staden är valdeltagandet högt och i andra delar mycket lågt. I delar där valdeltagandet är lågt saknar många människor också andra möjligheter till inflytande, bland annat på grund av skillnader i utbildningsnivå, språkbarriärer och diskriminering på arbetsmarknaden. I Stockholm satsar vi därför nu på ett långsiktigt och uthålligt arbete för att stärka demokratin i hela staden. 

Att stärka demokratin är ingen enkel uppgift eftersom en stark demokrati bygger på att många olika faktorer ska fungera. Att som medborgare ha möjlighet till jobb, bra utbildning och att kunna få en bostad är helt avgörande. Att känna tillit till myndigheter, att inte bli diskriminerad och att uppleva sig bli hörd är andra viktiga faktorer.

Vi vill ha ett Stockholm där invånarna tycker att det meningsfullt att vara delaktiga i hur stadens utvecklas, och det kan bara göras genom att ge folk möjligheter till påverkan. Det handlar om ett jämlikt Stockholm där alla ges lika möjligheter att delta. Om man kan påverka sin omgivning i vardagen blir det naturligt att också påverka på valdagen.

I försöken att råda bot på bristande deltagande har vi i Sverige mycket att lära av länder där demokratin inte varit stabil och självklar under lika lång tid som den varit här. Det är nämligen i många av de länder som upplevt diktaturer eller auktoritära regimer som vi ser den mest spännande utvecklingen i lokalt med- och självbestämmande. Ett exempel är Porto Alegre där man släppte in befolkningen i budgetprocessen. Även Portugal har nyligen lagstiftat om medborgarbudget på nationell och lokal nivå, och i Paris och Madrid görs stora satsningar på medborgarförslag.

I Stockholms stad har den här utvecklingen fått fart under den rödgrönrosa majoriteten. Vi har gett i uppdrag åt stadens alla delar att använda sig av medborgarbudget och söker inspiration från de platser som hunnit längre. Medborgarbudget innebär att människorna som bor i en stadsdel på egen hand får bestämma och besluta om hur en viss summa pengar ska användas.

Vi har flyttat såväl makt som resurser till stadens stadsdelar. Där finns lokala politiker och en lokal förvaltning som känner till området och finns nära invånarna och har hand om saker som äldreomsorg, förskola, socialtjänst och parker. De har nu fått i uppdrag att arbeta med lokal demokrati på olika områden. 

Vi har öppnat upp lokaler för föreningslivet och infört ett demokratistöd för unga som har idéer om hur de kan förändra beslutsprocesserna i staden. 

Vi har en social hållbarhetskommission som tillsammans med forskare på demokratiområdet har i uppdrag att ge förslag på hur vi bland annat kan stärka de vars röster i dag inte hörs. 

Stockholmarna ska vara delaktiga i hur deras stadsdelar utvecklas och ha insyn i de politiska besluten och stockholmarnas röst ska räknas året om, inte bara på valdagen. Verkligt inflytande kräver att både makt och resurser flyttas närmare invånaren. 

 

Ann-Margarethe Livh (V) 
demokratiborgarråd