Debatt. .

2017-03-09 08:00
”Under 2015 släppte Fortums och Stockholms gemensamma kraftvärmeverk i Värtan ut cirka 600 000 ton koldioxid från förbränning av fossilt kol, vilket är lika mycket som hela biltrafiken i Stockholm”, skriver debattörerna.
”Under 2015 släppte Fortums och Stockholms gemensamma kraftvärmeverk i Värtan ut cirka 600 000 ton koldioxid från förbränning av fossilt kol, vilket är lika mycket som hela biltrafiken i Stockholm”, skriver debattörerna.

Skynda på avvecklingen av fossila kolkraften i Värtan

Fortum Värme och Stockholms Stad tog 21 februari inriktningsbeslut att all användning av fossilt bränsle i Fortums kraftvärmeverk ska vara borta 2022. Detta minskar osäkerheten om fossila kolanvändningen i Stockholm vilket är av stor betydelse för fler kommuner i regionen. Vi klimatvänner fortsätter att verka för att kolet försvinner tidigare än så och att överblivna utsläppsrätter skrotas istället för att säljas vidare. 

Under 2015 släppte Fortums och Stockholms gemensamma kraftvärmeverk i Värtan ut cirka 600 000 ton koldioxid från förbränning av fossilt kol, vilket är lika mycket som hela biltrafiken i Stockholm.

Ett flertal organisationer har under flera år arbetat för att Värtans kolkraftverk ska stängas så snart som möjligt, senast 2018. Under 2016 har ett nytt biokraftvärmeverk tagits i bruk i Värtan, vilket beräknas minska användningen av fossilt kol till hälften. Detta är positivt men det är viktigt att utsläppen upphör helt, till exempel genom utökade biokraftvärmeverk.

Inriktningsbeslutet om 2022 är en kompromiss mellan Fortum Värmes tidigare inriktning om 2030 och Stockholms stads politikers 2020. I beslutet finns planerat bygge av ett biokraftvärmeverk i Hässelby. Beslutet minskar osäkerheten om den fossila kolanvändningen men måste bevakas så fossila kolanvändningen avvecklas så snart som möjligt. Särskilt måste vi bevaka att det byggs snabbt i Hässelby och att överblivna utsläppsrätter annulleras.

Fortum får varje år några hundra tusen utsläppsrätter (ungefär lika många ton koldioxid) gratis från EU-kommissionen. Fortum Värme har inte sagt ett ord hur de vill hantera eventuella outnyttjade utsläppsrätter. Eftersom det finns ett överskott av utsläppsrätter i Europa och priserna på dem är alldeles för låga är det viktigt att alla aktörer bidrar till att överskottet minskar.

Fortum kan göra det genom ett tydligt besked att överblivna utsläppsrätter kommer att skrotas istället för att säljas. Det skulle kanske innebära en prishöjning med några öre per kilowattimme energi. Det tror vi att stockholmarna är beredda att ta i kampen mot klimathotet.
       
Utsläppen från Värtan är inte bara en fråga för Stockholms stad. Via det regionala fjärrvärmenätet tar Lidingö, Solna, Sundbyberg, Botkyrka, Huddinge, Salem, Södertälje och Nykvarn fjärrvärme från Värtaverket även om Norrenergi och Söderenergi har egna verk som står för största delen av deras fjärrvärmeleveranser.

År 2015 svarade fjärrvärmeleveranserna från Värtan för utsläpp av ca 3 000 ton koldioxid för leveranser till Lidingö, ca 12 000 ton koldioxid för Norrenergi och ca 6 000 ton koldioxid för Söderenergi. Dessa siffror är baserade på material från Fortum Värme, Norrenergi, Söderenergi och Lidingö kommun. Flera politiker i dessa kommuner har uttryckt oro över hur detta påverkar deras miljöbokslut och att Värtaverket bör upphöra med förbränning av fossilt kol snarast.

Ambitionerna i klimatpolitiken behöver höjas kraftfullt hos alla aktörer. Forskarnas varningar om klimatförändringarna blir alltmer desperata. Vi uppmanar alla att stödja vår kampanj och bevakning av att fossila kolanvändningen i Värtan trappas ner och försvinner.

 

Yngve Sundblad, Torbjörn Vennström, Eva Lenk, Robin Zachari & Sebastian Dawson 
Yngve Sundblad & Torbjörn Vennström, Klimataktion Stockholm Eva Lenke, Fossil Free Stockholm Robin Zachari, Skiftet Sebastian Dawson, Jordens Vänner Stockholm