Debatt. .

2016-06-20 06:47
”Vi bjuder in världen starkaste militära allians att rikta sina vapen mot Ryssland från vår mark. Vad kommer det få för konsekvenser för vår säkerhet?”, skriver debattörerna. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT
”Vi bjuder in världen starkaste militära allians att rikta sina vapen mot Ryssland från vår mark. Vad kommer det få för konsekvenser för vår säkerhet?”, skriver debattörerna.

Säkerhet bygger vi tillsammans – med Nato?

Risken för incidenter redan i fredstid ökar i denna ständigt stigande spiral av övningar och militarisering av vårt närområde. 

Sverige har nu, tillsammans med Nato, en två veckor lång militär övning mellan den 3 och 18 juni mitt i Stockholms skärgård. Övningen är en markering mot Ryssland och visar att Nato kan verka militärt med Sverige som bas. 6 000 soldater är med i BALTOPS som övningen heter. Ett 45-tal fartyg, 60-tal stridsflygplan och helikoptrar samt stridsbåtar och flertalet fordon är också med enligt Försvarsmaktens pressmeddelande. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


I ett kort perspektiv kan vi konstatera att vår närmiljö blir starkt påverkad – kraftigt buller från skjutövningar, miljöskador och ett djurliv som tar skada. Skärgården är en känslig miljö och den här typen av övningar rubbar den balans som finns där.

I ett längre och mycket allvarligare perspektiv påverkar övningen hela Sverige. Vi tar ytterligare ett steg närmre Nato, helt emot vad de flesta svenskar vill. Vi bjuder alltså in världens starkaste militära allians att rikta sina vapen mot Ryssland från vår mark. Vad kommer det få för konsekvenser för vår säkerhet?

Vänsterpartiets uppfattning är att detta ständiga hoptvinnande med Natos strukturer inte ökar vår säkerhet utan tvärtom försämrar den. Risken för incidenter redan i fredstid ökar i denna ständigt stigande spiral av övningar och militarisering av vårt närområde. I ofredstid ökar risken dramatiskt att bli indragen i konflikter vi inte själva valt att delta i. 

I mer än 200 år har alliansfriheten tjänat oss väl och vi ska inte hjälpa en trängd auktoritär regim som Putins att hitta en yttre fiende att samla sitt folk emot. Men Natos utvidgning som allt mer ringar in Ryssland, den mycket större militärmakt Nato besitter och de alltmer frekventa övningarna vid Rysslands gräns underlättar för Putin att utmåla väst som alltmer hotfullt.

Vänsterpartiet röstade i maj emot värdlandsavtalet som gör det ännu lättare för Nato att öva på svensk mark. Vi anser inte att en upptrappning av militär styrka från stormakter kommer gynna varken oss som land eller främja stabiliteten i världen. Vi kommer dessutom genom värdlandsavtalet och övningar som de aktuella i Haninge bli tagna som lierade med NATO. Därmed får vi också ta de risker detta medför.

Alternativet är att återvända till det arbete för fred, nedrustning och avspänning som tidigare alltid väglett svensk säkerhetspolitik på ett så framgångsrikt sätt. Fasthet mot alla kränkningar av vårt territorium från vilket håll de än kommer, men också användande av alla de säkerhetspolitiska instrument som nu ligger oanvända i verktygslådan.

Diplomati, förhandlingar, myndighetssamarbete, stad-till-stadsamverkan och mellanfolkliga kontakter kan alla bidra till ömsesidig säkerhet. Det skulle ge en bättre betydelse av formeln "säkerhet bygger vi tillsammans" än att det som i dag reduceras till att säkerhet bygger vi tillsammans – med Nato!

Stig Henriksson, Carina Wellton & Marcus Obligado, 
Stig Henriksson, riksdagsledamot Vänsterpartiet, försvarspolitisk talesperson. Carina Wellton, ordförande Vänsterpartiet Haninge. Marcus Obligado, gruppledare Vänsterpartiet Tyresö.