Debatt. .

2017-10-19 07:00
”En offentlig takterrass eller ett mindre antal bostäder är inte skäl nog för rivning”, menar debattören. Bild: Tomas Oneborg/TT
”En offentlig takterrass eller ett mindre antal bostäder är inte skäl nog för rivning”, menar debattören.

Rivningsplaner i centrala Stockholm oroar

Stockholm är en fantastiskt vacker stad. Att promenera över broarna en ljummen sommarkväll är magiskt. Vi är inte ensamma om att uppskatta vår huvudstad, fint belägen mellan Mälaren och Saltsjön med historiska byggnader och grönska. Turismnäringen, som växer och ger intäkter och liv till city, visar att det är fler än vi invånare som uppskattar staden. Även internationella investerare vill ta del av dess attraktivitet.

Det här är tveeggat, det är givetvis utmärkt att Stockholm väcker internationellt intresse, men utvecklingen både inhemska och internationella fastighetsägare vill åstadkomma för de centrala delarna är inte alltid önskvärd. Man vill inte bara bygga om och till, utan ofta riva för att bygga nytt och då med betydligt högre byggnader och större volymer. Väsentligt är att staden nu tydligt tar kommandot och styr hur investeringarna ska komma staden till godo.

Den nya strategin ”Program för city” som nu är ute på remiss ger underlag för framtida inriktning och mycket är bra. Många remissinstanser och medborgare uttrycker dock som Miljöpartiet ser det, en befogad oro. En mängd planer är redan initierade, planer som inte är i linje med programmets intentioner.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Kring Sergels torg sker stora förändringar, med rivningar och återuppbyggnad, hotell, mer kontor och lite bostäder. Det av Lindroos ritade huset vid Regeringsgatan föreslås rivas. Likaså huset bredvid Sheraton, och volymerna ökar. Rivning av kvarter Riddaren, det vill säga flygeln till Astoriahuset, får nog ses som en läxa. Det största rivningsarbetet av alla skulle dock komma att bli Sturegallerian där 50 000 kvadratmeter föreslås rivas.

Rivningar av befintliga byggnader är oftast inte miljöeffektivt. Ska äldre hus rivas måste det verkligen ge något tillbaka för att vara motiverat. En offentlig takterrass eller ett mindre antal bostäder är inte skäl nog för rivning. Vi måste i varje ärende fråga oss vad en nybyggnad ger tillbaka till Stockholm och stadens invånare och om det är värt det?

I utvecklingen av city vill Miljöpartiet:

  • Skapa fler bostäder i city. Avkontorisera, det vill säga återinrätta bostäder i många av de kontor som tillkommit i bostadshus. Fler bostäder i centrum gynnar också resandeströmmarna då det är bättre att stockholmare även reser till arbetsplatser utanför den centrala staden, i stället för att alla ska åka fram och tillbaka åt samma håll.
  • Fortsätta utvecklingen för en promenad- och cykelvänlig stad. Här innehåller den samtidigt utskickade ”Trafik- och gatumiljöplanen för city” många fräscha, miljövänliga idéer, mycket kan göras för att förbättra exempelvis Vasagatan och Regeringsgatan till mer levande stadsrum. Vi vill se mer av gatuträd, boulevarder och fickparker.
  • Utveckla en ny stadspark i Västra city. Genom en överdäckning av spåren vid Centralen kan ett levande stadskvarter skapas. Här kan Stockholm med en modern omdaning av Tegelbacken och nybyggnationen få en ny mötesplats med torg och park vid bästa kajläge.
  • Värna om Stockholms särart. Silhuetten och intrycket av stadsbilden är oerhört värdefull där stadens landmärken såsom kyrktornen, Hötorgsskraporna och Stadshuset är läsbara. Om påbyggnader eller höga nybyggnader sker av stora fastigheter försvinner luften runt landmärkena.

 

Cecilia Obermüller (MP) 
Talesperson i stadsutvecklingsfrågor för Miljöpartiet i Stockholm stad.