Debatt. .

2017-12-07 07:00
Bild: Henrik Montgomery/TT
Bild: Henrik Montgomery/TT

Oppositionens budgetförslag är kulturslakt

Vi har under de år Vänsterpartiet och den rödgrönrosa majoriteten styrt Stockholms stad kommit en bra bit på väg mot ett jämlikt, jämställt och fritt kulturliv. Vi har arbetat för ökad delaktighet, bättre geografisk spridning av kultur och sänkta avgifter. De borgerliga partiernas kulturpolitik är raka motsatsen och årets budgetförslag från oppositionen är ren kulturslakt.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Nyligen kom en rapport om svenskarnas kulturvanor från Myndigheten för kulturanalys. Den visar att det fortfarande råder stor ojämlikhet i deltagandet i kultur. Liksom tidigare är de socioekonomiska faktorerna mycket starka. Utbildning, klass, ekonomi, bostadsort och kulturvana är avgörande faktorer. Vi vet att detta också gäller i Stockholm.

Det är därför Vänsterpartiet och den rödgrönrosa majoriteten arbetar systematiskt för kultur för alla, inte bara för de redan priviligierade. Vi har tagit bort entréavgifter till museer och sänkt avgiften till kulturskolan med upp till 70 procent. Vi har verkat för mer kultur i det offentliga rummet, nya scener i ytterstaden, fler samlingslokaler och föreningsdrivna kulturhus. Fler människor har kommit till våra bibliotek och museer och många föreningar och kulturgrupper har fått nya lokaler att mötas i.

Oppositionen i Stockholm gör tvärtemot och skulle det bli ett maktskifte kommer mycket av våra rödgrönrosa reformer för att fler ska få ta del av kultur att försvinna.

Några förslag som återfinns i de borgerliga partiernas budgetar är att ta bort den fria entrén till stadens museer, höja avgifterna i kulturskolan, införa nolltolerans mot gatukonst och graffiti och göra stora ekonomiska nedskärningar på kulturinstitutioner och stödet till det fria kulturlivet. Centerpartiet utmärker sig särskilt genom att vilja privatisera biblioteken.

Flera av de borgerliga partierna vill också införa en kulturpeng viket gynnar de mest kulturvana – en klockren klasspolitik. Och självklart vill inte något av oppositionspartierna satsa ett öre på att ge kvinnorörelsen och kvinnors historia en plats i vår stad, något som vi gör i vår rödgrönrosa budget genom att vi inrättar ett kvinnohistoriskt museum. I samverkan med museet Almgrens Sidenväveri, som visar kvinnoarbete i historiskt perspektiv, vill vi skapa en mötesplats med fokus på genus, jämlikhet och jämställdhet.

Sverigedemokraterna vill i sin tur påtvinga alla kulturinstitutioner en militant nationalism medan kulturskaparna avfärdas som några som får lön från skattebetalarna för att utöva sin hobby.

Det ska vara lätt att själv utöva kultur och möjligt att ta del av professionell kultur, oavsett var du bor, vad du har i inkomst och vad du har för bakgrund. Därför ska vår rödgrönrosa majoritet fortsätta öppna fler nya kulturhus och scener i förorten, öppna fler bibliotek och fortsätta att bygga ut de helt avgiftsfria delarna av kulturskolan.

Allas tillgång till kultur är en demokratisk rättighet och en del av den gemensamma välfärden.

    

Ann Mari Engel (V) 
ledamot kulturnämnden Stockholms stad