Debatt. .

2015-03-23 06:00
Vill vara delaktiga. Emil Shahnazi, Enes Kan och Ismail Tuncer är styrelsemedlemmar i Ungdomsrådet i Haninge och kräver att de som använder sig av kulturhuset Lakeside ska få vara delaktiga i besluten.  Bild: privat
Vill vara delaktiga. Emil Shahnazi, Enes Kan och Ismail Tuncer är styrelsemedlemmar i Ungdomsrådet i Haninge och kräver att de som använder sig av kulturhuset Lakeside ska få vara delaktiga i besluten.

Låt Lakeside stanna!

Processen för hur kulturhuset Lakeside i Haninge föddes visade på verklig delaktighet och inflytande för unga. Nu riskerar det att bli ett stort fiasko när verksamheten ska flyttas utan dialog med oss unga, skriver Ungdomsrådet i Haninge, Lakesides dansare och deltagare i Ormprojektet.

I dagsläget gör regeringen flera utredningar kring demokratisk delaktighet speciellt bland underrepresenterade grupper som unga, kvinnor och utrikesfödda. Att kulturhuset Lakeside nu ska flyttas utan dialog med unga går helt emot de prioriteringar och bestämmelser som finns både på regeringsnivå och kommunal nivå. 

Lakeside är ett kulturhus för unga mellan 16 och 25 år där coacher hjälper unga att utvecklas inom bland annat dans, musik och film. Förra året hade huset 54 000 besök och är det mest besökta ungdomshuset i Haninge. 

Ormprojektet jobbar med unga arbetslösa för att stärka deras självkänsla och coacha dem till sysselsättning. 

Dansverksamheten lockar varje vecka 200–300 unga dansare från hela Stockholm. Verksamheten är gratis och lyckas med något få kommunala verksamheter klarar: att locka framför allt unga tjejer, många från socioekonomiskt utsatta områden och hbtq-personer. Lokalerna som dansverksamheten flyttas till är mindre och redan fulla, vilket kommer innebära att bara några få av Lakesides dansare får plats. Resten blir utan.

Lakeside är en symbol för en process på kommunal nivå där ungas delaktighet verkligen fungerat men som nu riskerar att bli ett fullständigt fiasko i fråga om ungas rätt till inflytande. Haninge kommun arbetar dessutom särskilt inriktat på FN:s barnkonvention mot artiklar om barns delaktighet och inflytande. Huset byggdes tillsammans med unga för att möta äldre ungdomars behov i Haninge och drevs igenom av dåvarande ungdomsrådet 2008. 

Allt det arbete som lagts på att bygga Lakeside kastas nu bort om inte politikerna lyssnar på oss.

Vi förvägras just nu en demokratisk rättighet som Haninges kommunfullmäktige senast i oktober sade sig vilja garantera: att “barn och unga görs delaktiga tidigt i olika beredningsprocesser”. I kommunallagen kapitel 6 paragraf 8 står det att ”nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster”. Detta har enligt oss inte följts. 

Vi unga är de som utnyttjar kommunens tjänster och vi har fortfarande inte fått möjlighet till inflytande angående Lakesides lokalbyte med nuvarande politiker, trots flera försök. Unga från Lakeside har varit med och organiserat kampanjen Rädda Lakeside med demonstrationer. Ormprojektets unga skrev en handlingsplan för att rädda Lakeside. Den överlämnades till motvilliga politiker redan i februari. Trots vårt engagemang har vi inte gjorts delaktiga i Lakesides framtid.

Vi undrar också om ett beslut över huvud taget fattats? Det finns delade åsikter bland kommunpolitikerna om det tagits ett politiskt beslut eller inte. Detta måste redas ut innan Lakeside flyttas.

Låt Lakeside vara kvar! Kulturhuset är en samlingsplats för ungdomar inte bara från Haninge, utan från hela Stockholm. Vi är många som ser Lakeside som en viktig plats och vägrar låta er flytta Lakeside utan en dialog.

Linnea Bergmark (Ungdomsrådet), Ismail Tuncer (Ungdomsrådet),  Emil Shahnazi (Ungdomsrådet) Michaela Eliasson (Ungdomsrådet 2009–2011), Anik Devaughn (dansledare), Dzemila Sukurica (dansledare), Nana Zaychuk (dansgruppen R-10), Rui Johnson Petri (R-10), Lisa Strand (R-10), Edith Lebert (R-10), Cherie Sabrie (R-10), Diana Flach (R-10), Sofia Zhang (R-10), Nina -Lvovskaya (R-10), Angelica -Andersson (dansgruppen F1), Madelene Wikelid (F1), Isabella Russo (F1), Emily Räty (F1), Nikola Esbjörnsson (F1), Boss Gustavsson (dansare i dansgruppen F1), Fredrik Melander (F1), Olivia Bohman (F1), Linnea Björnberg (Ormprojektet och ”Rädda Lakeside”-kampanjen), Kristian Borelius (Ormprojektet och ”Rädda Lakeside”-kampanjen), Cassandra Bergström (Ormprojektet och ”Rädda Lakeside”-kampanjen), Ted Srigley (pedagog, Ormprojektet)