Debatt. .

2017-04-27 07:00
”Vi tror att en certifiering skulle innebära att fler kvinnor vågar ta steget och be om hjälp”, skriver debattörerna.

Kvinnofrids-certifiera sjukhus och vårdcentraler

Kvinnor blir dagligen offer för mäns våld. Ingenting tyder på att våldet mot kvinnor minskar. Det är dags att kvinnofrids-certifiera beroendemottagningar, vårdcentraler och akutsjukhus, skriver företrädare för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting.

Enligt siffror från Brå och Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, utsätts var fjärde kvinna för våld av en närstående någon gång i livet. Ingenting i samhället tyder på att våldet minskar. 

Våldet kan vara av fysisk, psykisk eller sexuell natur. Det kan handla om våldtäkt, sparkar och slag eller kränkningar och tvång. Våldet kringskär och förstör många kvinnors liv. Finns barn i en miljö där kvinnan utsätts för våld far även de illa.  

Som Kvinnofridslinjen skriver är våldet mot kvinnor en kränkning av integriteten och de grundläggande fri- och rättigheterna. Det är också brottsligt. Och ur ett sjukvårdsperspektiv är det inget annat än ett folkhälsoproblem.

Hälso- och sjukvården kommer regelbundet i kontakt med våldsutsatta kvinnor. Förra året sökte 430 kvinnor akut sjukvård i Stockholm efter att ha utsatts för våld av en anhörig.  

Men det är tyvärr ovanligt att kvinnan självmant medger att det är hennes man som gjort att hon hamnat på sjukhuset. Vilket inte är så konstigt – en våldsutsatt kvinna är inte sällan mentalt nedbruten och hennes självförtroende är i botten. Att då berätta om sin situation, vid ett kort sjukhusbesök, kan så klart vara ett oöverstigligt hinder. 

Och även om Stockholms sjukvårdspersonal ska vara utbildad i att hitta tecken på våld, är det inte alltid lätt att veta om man har att göra med en våldsutsatt kvinna. Kvinnorna själva vet inte heller alltid om att de kan få hjälp av sjukvården.

Detta är mycket olyckligt. Hälso- och sjukvården kan göra mer än att bara plåstra om dessa kvinnor. 

Därför vill Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting kvinnofrids-certifiera vårdcentraler, psykiatri- och beroendekliniker och akutsjukhus i Stockholm. Vi lägger en motion om detta på landstingsfullmäktige den 9 maj.

Rent praktiskt handlar det om något så enkelt som ett klistermärke på dörren till kliniken. Något som sänder signalen att härinne finns kompetensen att hjälpa dig. Hit kan du komma med dina problem, inte bara dina blåmärken, sömnsvårigheter eller diffusa smärta. 

En bekant till denna texts undertecknare är läkare. I bokhyllan på sitt kontor har han en bok med forskning om mäns våld mot kvinnor. Läkaren upplevde att kvinnor som kom till honom öppnade upp sig om sina skador och sina liv för honom. Kanske var det på grund av bokryggen bakom honom – signalen den sände: du pratar med någon som vet. 

Det är den signalen vi vill att certifierade vårdinrättningar ska sända. En certifiering skulle med tydlighet visa de våldsutsatta kvinnorna att sjukvården kan göra mer för dem än behandla och medicinera. 

Certifieringen bör implementeras i flera steg, det första är att certifiera länets beroendemottagningar. Vi vet att det finns en stark koppling mellan missbruk och våldsutsatthet. Missbrukande kvinnor är oftast också våldsutsatta. Steg två är primärvården, dit kvinnor kommer med besvär som depression, sömnproblem och smärtsymtom, där den bakomliggande orsaken kan vara våldsutsatthet. Sista steget är akutmottagningarna, dit kvinnor kommer i det akuta skedet.

Vi tror att en certifiering skulle innebära att fler kvinnor vågar ta steget och be om hjälp. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Vi vill att hälso- och sjukvården ges maximal möjlighet att göra sitt i kampen mot detta avskyvärda. Men då måste kvinnorna veta var de kan vända sig. Kompetensen finns redan hos sjukvården. Det handlar om att synliggöra den för kvinnorna. Här finns hjälp att få. 

 

 

Gunilla Roxby Cromvall & Isabell Flygare  
Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare i landstinget och Isabell Flygare (V), ledamot i landstingsfullmäktige