Debatt. .

2017-03-23 07:00
Stockholm kommer sannolikt bli första huvudstad i världen med 100 procent förnybar eller återvunnen energi, skriver debattörerna.  Bild: Lars Pehrson/SvD/TT
Stockholm kommer sannolikt bli första huvudstad i världen med 100 procent förnybar eller återvunnen energi, skriver debattörerna.

Fossilfritt utan kallduschar

Fem undertecknare skrev den 10/3 en debattartikel i ETC Stockholm om Fortum värmes historiska inriktningsbeslut om att avveckla kolkraften i Stockholms fjärrvärme redan till 2022. Det är, så vitt vi vet, den största klimatåtgärden någonsin i stadens historia, så vi välkomnar att engagemanget i ämnet fortsätter.

Vi är helt eniga med författarna om att det sista kolet i Stockholm ska fasas ut så snart som möjligt. Fjärrvärmen är redan i dag en viktig anledning till att Stockholm blev Green Capital of Europe 2010. Utfasningen är avgörande för vårt mål om att gå ännu längre, från 90 till 100 procent förnybar eller återvunnen energi i Stockholms fjärrvärmenät. Stockholm kommer sannolikt bli första huvudstad i världen att lyckas med det.

Tidsplanen som vi har beslutat, att sikta på en total utfasning redan till 2022, är mycket ambitiös. Vi jobbar hårt med många olika åtgärder för att göra det möjligt. Det handlar om allt från att vi köper överskottsvärme från datahallar och matbutiker till att vi ökar effekten i vårt nya biokraftvärmeverk. Från att vi hjälper stockholmarna att effektivisera sin användning till att vi planerar ett helt nytt kraftvärmeverk i Lövsta. Och mycket mer.

Men vi tror att de flesta förstår att det inte går över en natt att exempelvis bygga ett nytt kraftvärmeverk som ska kunna försörja över 200 000 lägenheter med värme och generera el till 125 000 elbilars årsbehov.

Vi önskar precis som rapportförfattarna att vi kunde stänga all användning av fossila bränslen redan tidigare, men först måste vi säkra kapaciteten. Vi måste nämligen kunna garantera värme och varmvatten till hela Stockholm, året runt, även när det är minus 20 grader och hundratusentals stockholmare duschar samtidigt.

Om vi skulle stänga kolkraften i dag skulle det bokstavligen kunna bli en enorm kalldusch nästa vinter. Vi är även överens med artikelförfattarna om att priset på utsläpp måste öka, för att skynda på omställningen i hela Europa till mer förnybar energiproduktion. Vi står bakom en minskad tilldelning av utsläppsrätter i EU. Men på Fortum värme finns det inga överblivna rättigheter att annullera, så som författarna önskar. I år räknar vi tvärtom med att köpa rättigheter för mer än 100 000 ton koldioxid. Hur det blir 2022 vet vi ingenting om, eftersom det inte finns några beslut om utsläppsrätter så långt in i framtiden.

Även med ett överskott på utsläppsrätter är det högst osäkert vilken klimateffekt man skulle få för pengarna genom att annullera dem. För vår verksamhet investerar vi i första hand i det vi vet ger konkret klimatnytta, framför allt genom att göra en grön omställning av Stockholms fjärrvärme och dessutom genom ett av Sveriges största klimatkompensationsprogram. 2016 finansierade vi konkreta åtgärder, som annars inte hade blivit av, motsvarande cirka 300 000 ton koldioxid.

Avslutningsvis vill vi säga att våra ambitioner är högre än att enbart stänga kolkraften i Värtan. I dag står fjärrvärmen för kanske fem procent av stockholmarnas totala klimatavtryck på 10 ton koldioxid per person och 2022 ska det vara avsevärt lägre. Dessutom engagerar vi oss i exempelvis en pilotanläggning för biokol i Högdalen, där vi ska kunna producera klimatpositiv värme. Faller det riktigt väl ut har vi beräknat potentialen till 100 000 ton koldioxid per år, som vi med naturens hjälp skulle kunna ta från atmosfären och binda i jorden samtidigt som vi producerar el och värme. Det är en otroligt spännande möjlighet.

 

Ulf Wikström & Anders Egelrud Fortum 
Ulf Wikström, Fortum Värmes hållbarhetschef Anders Egelrud, Fortum Värmes vd