Debatt. .

2017-05-10 11:23
”Dagens situation är ohållbar för såväl patienter som personal”, skriver debattören Balder Sarmentero, RFSU Stockholm.  Bild: Christine Olsson/TT
”Dagens situation är ohållbar för såväl patienter som personal”, skriver debattören Balder Sarmentero, RFSU Stockholm.

Förlossningsvården måste göras tryggare

Stockholms läns landsting ligger sämst till i landet när det kommer till allvarligare skador i bäckenbotten bland förstföderskor. Vårdsektorn är pressad och barnmorskor flyr förlossningsvården. RFSU Stockholm kräver att landstingspolitikerna agerar för att förbättra barnmorskornas arbetssituation och säkrar patienternas rätt till trygg och bra förlossningsvård.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att granska vård av kvinnor efter förlossning. Rapporten visar bland annat att 7,3 procent av förstföderskorna i Stockholms läns landsting får bäckenbottenskador av grad III och IV (2015, bäckenbottenskador, eller bristningar, vid vaginal förlossning indelas i fyra grader). Det är högst andel i landet. Norrbotten ligger lägst med 2,4 procent och rikssnittet ligger på 5,3 procent. Det här är allvarligt och det behövs åtgärder.

I länet finns flera bäckenbottencentrum för att hantera allvarliga fall av bäckenbottenskador. Frågan är om de får tillräckligt med resurser för att ta hand om alla som drabbas av allvarliga skador och om informationen når ut till alla som berörs. Dessutom behövs satsningar för att jobba förebyggande mot både allvarliga och lättare bäckenbottenskador i samband med förlossning. 

Det är ingen nyhet att vården är pressad och att många barnmorskor flyr förlossningsvården. Behovet av fler barnmorskor i landstinget i Stockholm är stort. Därför får Stockholms läns landsting 20 miljoner kronor av regeringen de kommande två åren för att satsa på en mer gedigen introduktion av nyexaminerade barnmorskor. RFSU Stockholm välkomnar satsningen, men vi menar att det inte räcker. Det behövs också satsningar på att behålla den kompetens som erfarna barnmorskor har och för att locka tillbaka de barnmorskor som lämnat förlossningsvården. 

Att få sitt första barn är något som ska förknippas med trygghet och nyfikenhet och här har barnmorskorna en oerhört viktig roll. Arbetsvillkoren för barnmorskor i Stockholms läns landsting är och har under lång tid varit ett stort problem. RFSU Stockholm kräver därför att arbetsvillkoren för barnmorskor förbättras, så att fler ska vilja och orka arbeta i förlossningsvården.

Vidare menar vi att personaltätheten måste vara tillgodosedd för att garantera att de som föder barn får den vård de har rätt till. Dessutom anser vi att eftervården ska vara proaktiv och inkludera frågor om sexliv, urinläckage, förlossningsskador, magmuskelrelaterade problem och förlossningsdepressioner för att kunna erbjuda hjälp till fler. 

Dagens situation är ohållbar för såväl patienter som personal. RFSU Stockholm kräver att den politiska ledningen kommer med skarpa åtgärder snarast möjligt. Barnmorskornas arbetssituation måste förbättras och patienternas rätt till en trygg och säker förlossningsvård måste säkras. 

 

Balder Sarmentero 
Ordföranden RFSU Stockholm