Debatt. .

2016-05-23 07:27
Klimataktion, Fossil Free och Jordens Vänner i Stockholm  överlämnade nyligen ett upprop till de politiska partierna i Stockholms stad och Fortum med kravet att kolkraftverket stängs senast 2018. Bild: Mats Andersson/TT
Klimataktion, Fossil Free och Jordens Vänner i Stockholm överlämnade nyligen ett upprop till de politiska partierna i Stockholms stad och Fortum med kravet att kolkraftverket stängs senast 2018.

Dags att stänga kolkraftverket nu

Kampen mot klimatförändringarna handlar i grund och botten om att så snabbt som möjligt stänga ner utsläppskälla efter utsläppskälla, och ersätta dem med energieffektivisering (helst), eller förnybara energikällor.

Nu bör turen vara kommen till Stockholms enskilt största klimatbov: Värtaverkets koldrivna kraftvärmeverk KVV 6. Kolkraftverket har de senaste åren släppt ut omkring 600 000 ton koldioxid per år, vilket är i stort sett lika mycket som trafiken i hela Stockholm.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Värtaverket är just nu i färd med att starta upp sitt nya effektiva biobränsledrivna kraftvärmeverk. Fjärrvärmenäten i Stockholms län är i färd med att bli alltmer integrerade. Sammantaget innebär detta att det är såväl möjligt som alltmer angeläget att kolpannan i Värtan avvecklas så snart som möjligt.

Klimataktion, Fossil Free och Jordens Vänner i Stockholm
överlämnade nyligen ett upprop till de politiska partierna i Stockholms stad och Fortum med kravet att kolkraftverket stängs senast 2018.

Det behövs ett folkligt tryck i frågan. Stora delar av vår energiförsörjning är genom avregleringar och privatiseringar i händerna på stora mäktiga bolag som prioriterar sina egna vinstintressen. Därför säger Fortum Värme (där Stockholms stad är delägare) att de planerar en stängning av kolkraftverket till senast 2030. Vi antar att företaget vill hämta hem den investering de gjort och kunna utnyttja alla de utsläppsrätter som de tilldelats gratis av EU.

Klimatavtalet som träffades i Paris i december innebär en skärpning av klimatmålen. Världen ska sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader jämfört med före industrialismen. Det innebär att alla gamla planer inte längre gäller. 1,5-gradersmålet innebär att utsläppen måste ner till noll så fort som möjligt. Vi är i praktiken redan nu för sent ute, vilket innebär att världen måste hitta vägar att sänka koldioxidhalten i atmosfären. Det är bara möjligt om nya utsläpp förhindras. 

Det innebär också att EU:s system med utsläppskrediter (ETS) inte längre håller. Det siktar mot att de stora utsläpparna (som till exempel Fortum Värme) ska komma ner till nollutsläpp omkring 2050. Det är alldeles för sent. Det medger även Fortum Värme, som i en web-artikel 2 februari 2016 säger att 

” … tilltron till ETS verkar för tillfället tyvärr vara lågt, marknaden prissätter just nu utsläppsrätter under 6 €/ton, långt under de nivåer som behövs för att locka investeringar i ny klimatvänlig elproduktion eller för att minska kolanvändandet till förmån för mer miljövänlig gas. Den låga tilltron återspeglas även hos ambitiösa klimatländer som t.ex. Tyskland, Storbritannien och Danmark som inför egna åtgärder (prisgolv, förtida stängning av kolkraft) för att minska de egna utsläppen.” (Hans-Erik Wiborgh 5/2 2016, Fortum Trading & Industrial Intelligence). 

Det är precis det som även Sverige och Fortum behöver göra. Vi behöver vidta egna åtgärder för att utsläppsminskningarna ska ske betydligt snabbare än vad EU:s ETS-system medger. En sådan kraftfull åtgärd är att snabbt stänga ner kolkraftverket och annullera de utsläppskrediter som inte utnyttjas. 

Stockholm stads nuvarande politiska majoritet har satt som mål att kolkraftverket ska avvecklas till 2020. Det är gott så, men vi har inga garantier för att de får fortsatt mandat att driva utvecklingen efter nästa val 2018. Detta tillsammans med det allt skarpare läge vi befinner oss i vad gäller klimathotet gör att vi vill driva på för en snabbare avveckling.  

Nu under 2016 arbetar Stockholms stad med att ta fram en ny energi- och klimatstrategi. Vi kräver att den strategin innehåller en avvecklingsplan med sikte på att Kolkraftverket stängs senast 2018, och att ej utnyttjade utsläppsrätter annulleras. Vi bjuder in alla klimatvänner i regionen att ansluta sig till detta krav.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

David Jacobsson, Anna Borhagen & Eva Lenke 
David Jacobsson, Klimataktion Stockholm. Anna Borhagen, Jordens Vänner Stockholm. Eva Lenke, Fossil Free Stockholm.