Debatt. .

2017-10-05 07:00
”Det är dags att förstå att marknaden inte på egen hand kommer att lösa bostadskrisen”, skriver debattören.  Bild: FREDRIK SANDBERG/TT
”Det är dags att förstå att marknaden inte på egen hand kommer att lösa bostadskrisen”, skriver debattören.

Dags att se över hindren för nya hyresrätter

Alla vill att det ska byggas hyresrätter snabbt, men hindren är många. Avsaknad av statlig bostadspolitik som på allvar stöttar hyresrätten, en marknad som trissar upp kostnader och överklaganden från medborgare som behandlas långsamt är bara några. Det är hög tid att se över hindren så att vi äntligen kan bygga alla de hyresrätter som behövs.

Grundorsaken till bostadsbristen är enkel, det har inte byggts tillräckligt under väldigt många år. Nu behöver vi snabbt komma i kapp. Men att bygga ett hus med lägenheter tar i dag många år och processen är ofta strulig. Lyckligtvis finns det en hel del regeringen kan göra nu för att boosta byggandet.

Ökat investeringsstöd
I Stockholm har vi ett stort behov av ökat investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter. Förra året beslutade regeringen om ett sådant stöd men det är inte tillräckligt och måste bättre anpassas till storstadsregionerna. Bostadsbristen är störst i storstäderna och bostadspriserna är allra högst. Om barnskötare, frisörer, taxichaufförer och undersköterskor ska kunna bo i en stad som Stockholm behövs ett bättre investeringsstöd för hyresrätter.

Ta tillbaka ansvaret för bostadspolitiken från marknaden
Det är dags att förstå att marknaden inte på egen hand kommer att lösa bostadskrisen. Staten måste ta ett mycket större ansvar för att se till att byggandet av fler hyresrätter blir av. Därför har Vänsterpartiet föreslagit att inrätta ett statligt byggbolag. Det skulle kunna öka konkurrensen och pressa ner bostadspriser och hyror. Staten borde också erbjuda förmånliga statliga lån till fastighetsägare för att få fart på byggandet.

Snabba på överklagandeprocessen
När nya bostäder ska byggas kommer det ofta överklaganden från grannar som av olika skäl inte vill att det byggs fler bostäder i deras närmiljö. Det kan handla om alltifrån att utsikten förstörs till att grönområden tas i anspråk till att man inte tycker att husen passar in i omgivningen. Som ett exempel har vi flera hundra hyresrätter i Tensta som redan skulle ha börjat byggas men som nu kan bli försenade med upp till två år för att en enda person har överklagat. Att överklaga byggprojekt är alla invånares demokratiska rätt men många av de angelägna projekten fördröjs på grund av att den juridiska processen tar orimligt lång tid. Överklaganden måste behandlas snabbare och hanteras på ett sådant sätt så att nya bostäder kan komma på plats snabbare.

Rätten till ett hem ska vara en del av den grundläggande välfärden. För att leva upp till det måste vi våga göra större förändringar i hur bostadsbyggandet styrs och genomförs. Låt inte våra möjligheter till tak över huvudet lämnas över till marknaden som i första hand ska maximera sin vinst. Vi behöver en bostadsmarknad som funkar för alla – inte bara för de rikaste.

 

Ann-Margarethe Livh (V)  
bostadsborgarråd i Stockholm