Debatt. .

2017-01-09 05:27
Hus i Brandbergen som byggdes i början på 70- talet, husen tillhörde det så kallade miljonprogrammet. "Moderaterna i Haninge tar ofta upp miljonprogramsområdena Jordbro och Brandbergen som skräckexempel på segregation", skriver debattören. Bild: Hasse Holm
Hus i Brandbergen som byggdes i början på 70- talet, husen tillhörde det så kallade miljonprogrammet. "Moderaterna i Haninge tar ofta upp miljonprogramsområdena Jordbro och Brandbergen som skräckexempel på segregation", skriver debattören.

Blind marknadstro och SD-anpassning hos Haningemoderaterna

I mitten av december röstade Haninge kommunfullmäktige för att anta planen att bygga 368 modullägenheter på tio platser i kommunen. Detta behövs för att kommunen ska ha en chans att klara av ta emot de 359 nyanlända som blir anvisade till Haninge under 2017. 

Efter det att bosättningslagen trädde i kraft i mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända. En överväldigande majoritet av partierna i Haninge kommunfullmäktige såg det här som en självklarhet och vill att Haninge ska klara av sin del och röstade alltså för planen. Men inte Moderaterna och Sverigedemokraterna. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Moderaterna har följt i Sverigedemokraternas spår och delat ut kartor där platserna för de planerade modullägenheterna för nyanlända är markerade och en uppmaning till protest. Sverigedemokraterna gjorde samma sak i Skåne förra året, men då för asylboenden. Under samma tid var antalet anlagda bränder på asylboenden rekordmånga. Haningemoderaternas flygblad har också en obehaglig ton:

”Haningemoderaterna anser att kommunen ska stoppa mottagningen nu”

”Haninge ska fortsatt vara en trygg kommun att bo i. Därför säger Moderaterna nej till att i nuläget öka Haninges flyktingmottagning.”

Haningemoderaterna har använt ord som ”barackboenden”, ”kåkstäder” och ”trailer parks” om de planerade modullägenheterna och menar att de i all välvilja inte vill bidra till att skapa ”utanförskapsområden”. Det ringer dock falskt när Moderaterna inte hade några flygbladskampanjer eller upprörda inlägg på sociala medier när kommunen på en plats byggde 180 modullägenheter på tillfälligt bygglov för ungdomar i Handen.

Moderaterna i Haninge tar ofta upp miljonprogramsområdena Jordbro och Brandbergen som skräckexempel på segregation. De pratar dock aldrig om de välbeställda områdena som Gudö eller Vendelsö som segregerade trots att det där knappt finns några hyresrätter alls. De talar sig varma om blandade upplåtelseformer, men det är avslöjande att de endast gör det när det handlar om att minska andelen hyresrätter. Under Moderaternas styre i Haninge 2006–2014 så sålde de ut kommunens hyresrätter i Vendelsö, en kommundel som redan innan hade försvinnande få hyresrätter. 

Under Moderaternas styre ombildades 1 763 hyresrätter till bostadsrätter. När vi i Vänsterpartiet uppmärksammade det här så menade Moderaternas gruppledare Martina Mossberg att antalet bostäder är det samma oavsett upplåtelseform. Det Mossberg bortser från är att väldigt många (speciellt nyanlända) inte har råd att köpa sig en bostad. Då är hyresrätter det enda alternativet. Detta vet så klart Moderaterna om.

Moderaterna verkar tycka att kommunen ska ta emot nyanlända i takt med att det byggs bostäder i enlighet med tankesättet: om marknaden vill, då är det rätt. Om marknaden inte vill, då ska vi inget göra.

Vi i Vänsterpartiet tycker inte det duger att måla upp nyanlända som en belastning och otrygghet och samtidigt säga nej till alla försök att skapa trygghet och bra integration för människor.

Vänsterpartiet ser det som en självklarhet att vi ska göra vad vi kan för att uppnå vår del och välkomna de nyanlända till vår kommun. Vi i Vänsterpartiet skjuter inte ansvaret ifrån oss och skyller på marknaden. Om marknaden inte kan tillgodose alla människors rätt till bostad så vågar Vänsterpartiet ta de politiska beslut som krävs. På kort sikt kan det vara uppförande av modullägenheter, men i ett längre perspektiv behövs en allmännytta som kan garantera bostad åt alla.

Samuel Skånberg 
Kommunfullmäktigeledamot i Haninge för Vänsterpartiet