Debatt. .

2017-08-31 09:09
”Påstående att Aurora 17 inte är en Nato-övning är rätt i sak, men samtidigt skenheligt”, skriver debattören. Bilden är från den militära övningen Våreld i Skåne tidigare i år.  Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
”Påstående att Aurora 17 inte är en Nato-övning är rätt i sak, men samtidigt skenheligt”, skriver debattören. Bilden är från den militära övningen Våreld i Skåne tidigare i år.

Aurora 17 ett led i att Nato-anpassa Sverige

Ett protestmöte kommer att hållas på Sergels torg den 9 september. Det kommer att börja vid 13-tiden och vara ett av flera möten, manifestationer och demonstrationer som kommer att hållas i Göteborg, Stockholm och på Gotland. De kommer att vara riktade mot försvarsmaktsövningen Aurora 17, den största militära övning som svenska försvaret kommer att hålla på flera år.

Problemet med Aurora är inte att försvaret övar i Göteborg, Mälardalen, Stockholm och på Gotland. Det är beslutat att Sverige skall ha ett militärt försvar. Politiker och en stor del av allmänna opinionen är eniga på den punkten. Det försvaret behöver öva för att fungera i ett krisläge.

Problemet med Aurora 17--övningen är att den förutom det också är ett led i en pågående Nato-anpassning av Sverige.

Bakgrunden är följande:

Under Aurora 17 kommer man att öva försvar mot främmande makt från en riktning (öst), OCH repetera hur man samtidigt skall överlämna Sveriges territorium åt en annan främmande makt från ett annat väderstreck. Nästan direkt när övningen inleds kommer Nato-trupper att börja slussas in i landet.

Och på den punkten är politiker och allmänna opinionen inte ense. Faktum är att den svenska allmänheten över huvud taget inte är tillfrågad.

Från försvarets och försvarsdepartementets sida har det kommit alltfler nervösa bedyranden att Aurora 17 absolut inte är en Nato-övning. Den är planerad och ledd av det svenska försvaret och ingen annan. En del ”internationella” trupper skall delta.

Det skulle vara allt.

Påstående att Aurora 17 inte är en Nato-övning är rätt i sak, men samtidigt skenheligt.

Skenheligt därför att flera höga företrädare för försvaret (bland annat ÖB) mycket uttryckligen sagt att den här gången tänker de testa tillämpning av det så kallade värdlandsavtalet i praktiken.

Det är det avtalet som mycket av oenigheten kretsar kring.

Värdlandsavtalet undertecknades i september 2014 av Sveriges och NATO:s överbefälhavare. Det godkändes av riksdagen förra året, trots protester.

Samtidigt som avtalet godkändes ändrades en rad lagar för att göra det smidigare för Nato-trupper att operera i Sverige. Avtalet täcker en rad praktiska saker (körkort, löften om fri sjuk- och tandvård för Nato-trupperna och löften om att Nato-trupperna inte skall verkställa avrättningar på svenskt territorium.).

Det handlar också om mer övergripande saker som vem som för befäl (Nato).

Och det är detta avtal som nu för första gången skall användas i praktiken. Aurora 17 kommer att bli en första testkörning.

Nu uppkommer ett aningen fånigt problem för försvarets informationsavdelning. Den måste nu förklara hur det kommer sig att Aurora 17-övningen inte har något med Nato att göra, samtidigt som ett uttalat mål är att tillämpa ett samverkansavtal som ingåtts med ... Nato.

En övning dit nästan enbart Nato-länder bjudits in (från Danmark, Estland, Frankrike, Litauen, Norge och USA) och en övning vars scenario går ut på att trupper från USA skall landsättas redan i den tänkta konfliktens inledningsskede, inte som en desperat, sista åtgärd om motståndare skulle visa sig övermäktig utan som ett första steg.

Och därför kommer vi att protestera.

Klas Sandberg Nej till Nato

Klas Sandberg  
Nej till Nato