”Till exempel har det visat sig att lönerna är väldigt olika, några får OB-tillägg, andra inte. Nu går vi igenom arbetsmiljön. Sedan kommer vi att ta tag i anställningskontrakten", säger Jenny Bengtsson från Hotell- och restaurangfacket.